Eczane Hizmetleri Programı Kitap Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 3 / 3
 • Öğe
  Role of long noncoding RNAs during stress in cereal crops
  (Science Direct, 2021) Karlık, Elif
  For the last four decades, the journey of long noncoding RNA (lncRNA) biology has been still proceeding with great interest. lncRNAs can exert their functions in diverse biological processes, including development, genomic imprinting, cell differentiation, chromatin remodelling, transcriptional activation, transcriptional interference, regulation of protein re-localization, and cell cycle and can play important roles at transcriptional and posttranscriptional gene regulation. Moreover, emerging evidences indicated that lncRNAs play significant roles in response to biotic and abiotic stress in plants. In this chapter, we discuss the role of lncRNAs in biotic and abiotic stress mechanisms of cereal crops, including wheat, maize, rice, and barley.
 • Öğe
  Hasta odaklı eczacılık uygulamalarında olgu çözümlemeleri : öğrenci sürümü
  (2020) Tütüncü, Şerife Yekbun
  Olguya dayalı eğitim klinik eczacılık / farmasötik bakım eğitimlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Gerçek hayatta karşılaşılan hasta örneklerinin detaylıca tartışılması ve olguya ilişkin sorunların çözümlenmesi esasına dayanan bu eğitim modelinde olguların farmasötik bakım ilkeleri doğrultusunda ele alındığı bir sistematik yaklaşım mevcuttur. Bu kitap kapsamında bu sistematik yaklaşımın ‘ilaçla-ilgili sorunların tespiti ve çözümü’ aşamaları incelenecektir. Öncelikle, olguyu çözümleyecek olan öğrencinin, ilgili hastadaki mevcut veya olası ilaçla-ilgilisorunların neler olduğunu aşağıda sunulmakta olan Strand’in İlaçla-İlgili Sorun Sınıflandırması’na göre bulması gerekmektedir. Belirlemiş olduğu bu ilaçla-ilgili sorunların önlenmesi veya çözümlenmesi için neler yapılması gerektiği bu sistematik yaklaşımın diğer aşamasını oluşturmaktadır. Eczacının önerilerinin neler olduğu ve hasta eğitiminde üzerinde durulması gereken öğelerin neler olduğu ayrıca belirtilmelidir.
 • Öğe
  History and development of non-coding RNAs
  (Nova Science Publishers, Inc., 2020) Gözükırmızı, Nermin; Karlık, Elif; Çelebi, Gizem
  The recent approaches including whole-genome and RNA-sequencing (RNA-seq) studies have declared the landscape of transcription in eukaryotes is notably more complicated than had been previously appreciated. Many different non-coding RNAs (ncRNAs), which contain no open reading frame (ORF), in most of higher organisms have been identified by using several approaches such as computational and experimental. While protein-coding genes constitute only a small portion of the eukaryotic genome, recent transcriptomic studies have revealed the widespread occurrence of ncRNAs. ncRNAs are categorized into two groups as housekeeping and regulatory ncRNAs. Housekeeping ncRNAs are constitutively expressed and categorized as ribosomal RNAs (rRNAs), transfer RNAs (tRNAs), small nuclear RNAs (snRNAs), and small nucleolar RNAs (snoRNAs). The regulatory ncRNAs can be classified as short RNAs (<200 nt), - including microRNAs (miRNAs) and small interfering RNAs (siRNAs) - and long ncRNAs (lncRNAs; >200 nt) depending on their length. ncRNAs have significant roles in the regulation of biological events, such as environmental stress response to transcriptional or post-transcriptional levels. After a short historical review on the ncRNAs, we briefly explain their regulatory role in the cell. © 2020 Nova Science Publishers, Inc. All rights reserved.