Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 2 / 2
 • Öğe
  Küresel boyutta terör- turizm ilişkisinin örnek olaylar üzerinden incelenmesi
  (DergiPark, 2021) Ozan Aksöz, Emre; Yardı, Zehra
  When you examine traffic all over the world, asylum seekers, international students, terrorists, businessmen, refugees, backpackers, armed forces, and of course, tourists, can be seen filling airports, buses, ships, and trains all over the world. The mobility paradigm, which is a model integrated with tourism, plays an explanatory role in revealing that the mobility of so many people has many social, cultural, economic, technological, and political effects. In this study, the concepts of terrorism were examined, and their characteristics were discussed in detail. Selected terrorist incidents that took place in the USA, Turkey, Spain, England, and France were examined in terms of the number of tourists and tourism income by using a document analysis method. In general, the fact that terrorist incidents have affected tourism destinations in terms of the number of tourists and tourism income was mentioned. It has been concluded that the size of the crisis may increase due to the changes in the number of tourists and income, the recurrence of terrorist incidents, and the identification of the region as still unsafe.
 • Öğe
  Türkiye’deki cittaslow kavramına yönelik bir yazın incelemesi
  (DergiPark, 2021) Yardı, Zehra
  Yavaş hareketi dünyada her gün değişen yeni trendlerden biri gibi gözükse de 1999 yılında başlamış bir hareket olup günümüze kadar çok sayıda destekçi bulup büyük bir topluluk haline gelmiştir. Küreselleşen dünyada birbirine benzemeye başlamış olan toplumlar giderek çoğalmaktadır. Artık her şey zamanla ölçülmekte ve hızlı olan başarılı sayılabilmektedir. Hızlı yemek, hızlı ulaşım, hızlı turizm, hızlı öğrenme ve hızlı turizm günümüzün gerekliliği halini almıştır. Cittaslow felsefesi bu hızla yaşarken hayattan tat almamaya başlayan insanları bir araya getirmiştir. Yavaş yaşamayı, yerel yemek kültürünü ve sakinliği benimsemiş insanların yarattıkları talep zamanla dünyada var olan güzellikleri keşfetme isteğiyle birleşmiş ve turizmi hareketlendirmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı dünyadaki bu hareketlenmeyle birlikte 18 üye kentiyle bu hareketin bir parçası haline gelmiş olan Türkiye’de Cittaslow hareketini inceleyen çalışmaları doküman analizi yöntemiyle değerlendirmektir.