GÜVSAM Faaliyet Raporları

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 2 / 2
 • Öğe
  GÜVSAM Faaliyet Raporu, Ocak 2018 - 31 Aralık 2018
  (Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi (GÜVSAM), 2018) Safi, Ismail; Kilicarslan, Sule
  GÜVSAM yıllık faaliyet raporu
 • Öğe
  İstinye Üniversitesi Güvenlik Ve Savunma Stratejileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Güvsam) Akademik Faaliyet Raporu, 2020
  (Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi (GÜVSAM), 2020) Erenel, Fahri
  Sunuş: GÜVSAM Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında; göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör-organize suçlar, sağlık güvenliği, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik gibi çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar yapmaktadır. GÜVSAM ülke yararını gözeterek karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunar, araştırmalar yapar, araştırma projeleri hazırlar, projeleri uygular, bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlar.GÜVSAM yeni stratejiler geliştirerek, faydalı/önerici işlev üstlenerek, ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinliklerle eğitim programları düzenler ve yürütür. Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020 yılı faaliyetlerini “İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına göre vizyon ve misyonunu dikkate alarak yürütmüştür. Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi etkisi altına alan pandemi ve üniversitemizin uzaktan eğitime geçmesi başlangıçta faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle yönetim kurulunda yer alan öğretim üyelerinin ayrılması ile oluşan boşluk bir süre doldurulamamıştır. Ancak, zaman içinde merkezimiz 2020 yılı için planlamış olduğu etkinlik programı dışında kalmış olsa da uzaktan eğitim sisteminin tam anlamı ile kullanılmaya başlanılması ile birlikte yılın geri kalan süresinde birçok etkinliğe imza atmayı başarmıştır. 2020 yılı sonunda GÜVSAM Yönetim Kurulu değişikliği gerçekleştirilmiş, Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek 2021 çalışma programı ortaya konulmuştur.