Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    Youtube tasarım kanallarının bilgisayar destekli grafik tasarım derslerine etkisi : Designus örneği
    (STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi, 2022) Avcı, Yasin; Üstün, Cahit
    Bu çalışmada sosyal medya platformlarının gündelik yaşamımızın her alanında var olmasından hareketle YouTube’da paylaşılan tasarım dersi içeriklerinin, bilgisayar destekli grafik tasarım derslerine etkisi “Designus” kanalı örneği üzerinde incelenmiştir. Araştırma nitel bir yöntem olan gözlem ve röportaja dayalı olarak kurgulanmıştır. Araştırmanın ilk bölümlerinde yeni medya, sosyal medya ve YouTube ile ilgili tanımlamalar yapılmıştır. Ardından genel olarak grafik tasarımı ve bilgisayar destekli grafik tasarım dersi içinde gösterilen program ve müfredat konularında bilgiler verilmiştir. Bu veriler doğrultusunda YouTube tasarım kanallarının, bilgisayar destekli grafik tasarım dersi veren akademisyenler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgulara göre YouTube tasarım kanallarında gösterilen grafik tasarım programları, bu programların eğitimini veren akademisyenler tarafından da zaman zaman takip edilmektedir. Tasarım programlarında her yıl yapılan güncellemelerin takibinin zor olması ve yeni trendlerin yakalanabilmesi açısından bu kanalların olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir