Sürdürülebilir bir toplum için vizyon : Türk Kütüphaneciler Derneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ÜNAK

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında ilan edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin kapsamı 2016 yılında yine BM tarafından genişletildi. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 17 farklı hedeften oluşmakta ve bu hedeflerin tümü, sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek her anlamda küresel gelişmeyi amaçlamaktadır. 2016 yılının ocak ayında yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluktan iklime kadar 16 başlığı içermektedir. Kütüphaneciler günümüzde konumları gereği bulundukları sosyal ortamda sürdürülebilirliğin devamlılığı için çalışmalar içinde bulunmaktadır. Kişileri güçlendirmek, diyaloğu kolaylaştırmak ve sağlam bir gelecek için kaynak sağlamak onların değişen rollerinin merkezinde yer almaktadır. Bu bilinç ve vizyonla hareket eden kütüphaneciler kütüphanelerin toplum içinde daha etkin olmasına, toplumun gelişmesinde, şekillenmesinde olanak sağlamaktadır. Kütüphanecilerin uygulamalarını paylaşmak, farklı kurumlarla iş birliği yapmak ve mesleğe katkı sunabilmek için sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bunu da üyesi oldukları mesleki dernekler yardımı ile etkili bir şekilde yapabilirler. Sivil toplum kuruluşları kapasitelerini güçlendirerek sürdürülebilir sosyal etki yaratmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada kütüphanecilerin çatı sivil toplum kuruluşu olan Türk Kütüphaneciler Derneği’nin bu yönde yaptığı çalışmalara ve yapılması gerekenlere yer verilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sürdürülebilirlik, Türk Kütüphaneciler Derneği, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sustainability, Turkish Librarians’ Association

Kaynak

ÜNAK 22 Sempozyumu Bugünü Geleceğe Taşımak : Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye