Yenidoğan brakiyal pleksus yaralanmaları; Obstetrik brakiyal pleksus yaralanması olan yenidoğanların doğum özelliklerinin retrospektif değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Perinatal brakial pleksus yaralanması(BPY) görülen yenidoğan hastalarının doğum özelliklerini ve eşlik eden ek patolojilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: 2016-2021 yılları arasında perinatal BPY nedeniyle ortopedi ve travmatoloji kliniğine konsulte edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların doğum özellikleri ve eşlik eden perinatal patolojileri kayıt altına alınarak istatistiksel analizleri gerçekleştirildi. Bulgular: 4687 canlı doğum arasında 75 hastada BPY görüldü. Hastaların %78.7(n=59)’sinin spontan vajinal yol ile , % 21.3(n=16)’ünün sezaryen doğum ile doğurtulduğu gözlemlendi. Hastaların % 53.3(n=40)’ü erkeklerden oluşmaktayken, %73.3 (n=55)’ünde pleksus hasarı sağ ekstremitede idi. %57.3(n=43)’ünde eşlik eden omuz distosisi, %20(n=15)’sinde klavikula kırığı bulunmaktaydı. Omuz distosili hastaların doğum ağırlığı, boy uzunlukları ve baş çevresi uzunluklarının omuz distosisi olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlendi.(p=0.001,p=0.037,p=0.023) Klavikula kırığı gözlenen hastaların doğum ağırlığı, boy uzunlukları ve baş çevresi ve göğüs çevresi uzunluklarının klavikula kırığı olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlendi.(p=0,000, p=0.012, p=0.044, p=0.035). Sonuç: Yenidoğan bebeklerde artmış doğum ağırlığı, kafa çapı uzunluğu, boy uzunluğu ve göğüs çevresi uzunluğu artmış perinatal komplikasyonlarla ilişkili olduğu gözlemlendi. Bu yenidoğan bebeklerin; BPY, omuz distosisi ve klavikula kırığı oluşması açısından değerlendirilmeleri önerilir.
Aim: To examine the birth characteristics and accompanying additional pathologies of newborn patients with perinatal brachial plexus injury (BPI). Material and Method: Patients who were consulted to the orthopedics and traumatology clinic due to perinatal BPI between 2016-2021 were retrospectively screened. The birth characteristics and accompanying perinatal pathologies of the patients were recorded and statistical analyzes were performed. Results: BPI was seen in 75 patients among 4687 live births. It was observed that 78.7% (n=59) of the patients were delivered by spontaneous vaginal delivery and 21.3% (n=16) by cesarean section. While 53.3% (n=40) of the patients were men, 73.3% (n=55) had plexus damage in the right extremity. There was accompanying shoulder dystocia in 57.3% (n=43) and clavicle fracture in 20% (n=15). It was observed that the birth weight, height and head circumference of patients with shoulder dystocia were statistically significantly higher than those without shoulder dystocia. (p=0.001, p=0.037, p=0.023) Birth weight, height and head circumference of patients with clavicle fracture and chest circumference lengths were statistically significantly higher than patients without clavicle fracture (p=0.000,p=0.012, p=0.044, p=0.035). Conclusion: It was observed that increased birth weight, head diameter length, height and chest circumference were associated with increased perinatal complications in newborn babies. These newborn babies; It is recommended that they be evaluated for BPI, shoulder dystocia, and clavicle fracture.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Brakial Pleksus Yaralanması, Yenidoğan, Omuz Distosisi, Makrozomi, Brachial Plexus Injury, Newborn, Shoulder Dystosis, Macrosomy

Kaynak

Pediatric Practice & Research

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye

Ergün T. , Sarıkaya S. Yenidoğan Brakiyal Pleksus Yaralanmaları; Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanması Olan Yenidoğanların Doğum Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Pediatric Practice and Research. 2022; 10(1): 22-25.