Türkiye’de salgın hastalıklar ve işletme tarihi: salgın hastalıkla mücadelede büyüyen bir girişimci olarak Necip Akar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1923-1950 yılları arasında ortaya çıkan sıtma salgınının etkisinin, Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’ya kötü tecrübeler yaşatan Covid-19 ile benzer yönleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 1923-1950 yılları arasındaki sıtma salgının Türk iş yaşamındaki etkisini tarihsel olarak incelemek ve salgınla mücadelede büyüyen bir girişimci olan Necip Akar’ın bu kaotik süreçte neler yaptığını ve işletmesini nasıl büyüttüğünü, girişimcilik ve işletme tarihi disiplinleri açısından değerlendirmektedir. Çalışmada tarihsel araştırma desenine başvurulmuş olup birincil, ikincil, hatıralar ve resmi kayıtlar olmak üzere dört çeşit kaynak türünden faydalanılmıştır. Araştırmanın, bu kapsamda içerisinde bulunduğumuz dönemde girişimcilik fikirlerine yol gösterebileceği düşüncesiyle, öncelikle ilgili dönem şartları incelenmiş, devlet müdahalesi, ithalat ve tedarik dengesi açıklanmış, Necip Akar’ın girişimi ve girişimini nasıl büyüttüğü irdelenip son olarak modern girişimcilik teorileri bağlamında Akar’ın girişimci tipi analiz edilmeye çalışılmıştır
The impact of the malaria outbreak between 1923 and 1950 has similar aspects to that of Covid-19, which emerged in China in December 2019 and gave the world a bad experience. The aim of this research is to examine the historical impact of the malaria epidemic in Turkish business life between 1923 and 1950 and evaluate what Necip Akar, a growing entrepreneur in the fight against the epidemic, did during this chaotic period and how he grew his business in terms of entrepreneurship and business history disciplines. The historical research design was used in the study. For this purpose, four types of sources were used: primary, secondary, memories and official records. In this context, with the idea that the research could guide the ideas of the enterprise in the current period, first the relevant period conditions were examined, state intervention, import and supply balance were explained, Necip Akar’s venture and how he enlarged his venture were examined and finally Akar’s entrepreneurship type was analyzed by modern entrepreneurship theories context

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Salgın Hastalıklar, Sıtma, Gripin, Necip Akar, İşletme Tarihi, Epidemics, Malaria, Gripin, Necip Akar, Business History

Kaynak

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye

Kurt, E , Sehi̇toglu, Y , Şengüllendi̇, M . (2020). Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 15 (2) , 45-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/60057/791451