Kredi piyasasında daralma ve büyüme riski

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dolar kurunda hızlı yükseliş ve piyasa fiyat dengesinin bozulması artan enflasyon ve faiz oranları kredi piyasasında artan belirsizlikler ve riskler nedeni ile kredi hacimlerinin daralması beraberinde büyüme rakamlarının düşmesi beklenmekte. Finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesi, küçük tasarrufların birikerek büyük yatırımlara dönüşmesinde yardımcı olmakta, araştırma ve geliştirme yatırımlarının artmasını sağlamakta, böylece verimlilik artmakta ve bu da ekonomide büyümenin ve istihdamın artmasına sebep olmaktadır (Aslan ve Küçükaksoy, 2006). Finansal piyasalarda derinliğin artması, finansal piyasalarda gelişmişliğin artmasına ve bunun da ekonomik büyümeyi arttırıcı yönde bir katkı sağlayacağı görülmektedir. Örneğin; bankaların piyasaya sağlamış olduğu krediler, iç talebi arttırarak ekonomik büyümeyi sağlamaktadır (Goldsmith, 1969). Krediler ile satın alma ve yatırım yapma gücü vadeli olarak bankadan müşteriye geçmektedir. Ancak satın alım yapılması sonrasında gelirin beklenen düzeyde olmaması halinde, borç ve faizin taahhüt edilen sürede ödenememesi riski mevcuttur. Bu sebeple borç miktarı arttıkça ve vade süresi uzadıkça bankanın ya da kredi veren finans kuruluşunun da riski artacaktır. Bu çalışmada kredi riskleri hakkında alan yazın taraması yapılmış ve hangi koşulların kredi risklerini arttırdığı sorusuna yanıt aranmıştır. Elde edilen sonuçlara göre enflasyon, yatırımların azlığı, müşterinin güven oluşturmaması, işsizlik gibi ekonomik dengeyi bozma ihtimali olan durumlarda kredi riski de artmaktadır. Ancak gelişmiş ekonomilerde bankaların daha fazla kredi vermesi nedeni ile risk miktarlarının diğer ülkelere oranla daha fazla olduğunun da altı çizilmelidir.
Due to the rapid rise in the dollar exchange rate and the deterioration in the market price balance, rising inflation and interest rates, increased uncertainties and risks in the credit market, loan volumes are contracting and growth figures are expected to decrease. It is seen that the increase in the financial markets will increase the financial markets and this will contribute to the economic growth. The ability to purchase and invest with the loans is transferred from the bank to the customer in time. However, if the revenue is not at the expected level after the purchase, there is a risk that the debt and interest will not be paid within the agreed period. For this reason, as the amount of debt increases and the maturity period increases, the risk of the bank or the lending financial institution will increase. In this study, a literature review was made about credit risks and answers were asked about which conditions increased credit risks. According to the results, the credit risk is also increased in cases where the inflation, the lack of investments, the lack of trust of the customer and the possibility of disrupting the economic balance such as unemployment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kredi, Risk, Ekonomik Büyüme, Kredi Riski, Credit, Risk, Growty, Credit Risk

Kaynak

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye

Durmuş, A . (2019). Kredi Piyasasında Daralma ve Büyüme Riski . Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi , 2 (1) , 197-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse/issue/45348/515755