Circular economy practices in Turkey and their potential interaction with climate change mitigation and adaptation

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Circular economy is the wise use of all resources, especially natural resources, while increasing efficiency as well as reducing waste. As the circular economy serves the requirements of corporate social responsibility, it has become a prevalent approach in recent years and has begun to be included in the strategies and statements of corporations. However, while being clearly expressed as a concept, when it comes to actual implementation, circular economy practices cannot be listed down in a comprehensive way and corporations are usually faced with uncertainty in this regard. In line with its global development, corporations in Turkey have started to utter the word more frequently. This study looks into that already existing circular economy methods in Turkey and discusses their potential impact. These are namely, organized industrial zones, industrial zones and others as clusters, free trade zones, Techno Parks and industrial symbiosis examples. Furthermore, the afore listed tools of circular economy are discussed based on their potential in respect to near future sector-based implications of increasing focus on climate change.
Döngüsel ekonomi, tüm kaynakların, özellikle de doğal kaynakların akıllıca kullanılmasıdır, aynı zamanda verimliliği artırmanın yanı sıra atıkları da azaltır. Döngüsel ekonomi, kurumsal sosyal sorumluluğun gereklerine hizmet ettiğinden, son yıllarda yaygın bir yaklaşım haline geldi ve firmaların strateji ve beyanlarında yer almaya başladı. Ancak, bir kavram olarak açıkça ifade edilirken, fiili uygulama söz konusu olduğunda, döngüsel ekonomi uygulamaları kapsamlı bir şekilde sıralanamaz ve firmalar bu konuda genellikle belirsizlikle karşı karşıya kalırlar. Küresel gelişimine paralel olarak Türkiye'deki firmalar kelimeyi daha sık söylemeye başladı. Bu çalışma, Türkiye'de halihazırda mevcut olan bazı döngüsel ekonomi yöntemlerini inceliyor ve bunların potansiyel etkilerini tartışıyor. Bunlar, organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri ve kümelenme uygulamaları, serbest ticaret bölgeleri, Tekno Parklar ve endüstriyel simbiyoz örnekleridir. Ayrıca, yukarıda sıralanan döngüsel ekonominin araçları, iklim değişikliğine artan odaklanmanın yakın gelecekteki sektör temelli sonuçlarına ilişkin potansiyellerine dayalı olarak tartışılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Corporate Social Responsibility, Circular Economy, Climate Change, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği

Kaynak

Academic Review of Humanities and Social Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

1

Künye

Özuyar, P . (2021). CIRCULAR ECONOMY PRACTICES IN TURKEY AND THEIR POTENTIAL INTERACTION WITH CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION . Academic Review of Humanities and Social Sciences , 4 (1) , 18-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/arhuss/issue/62888/900604