Çerçeveleme kuramı bağlamında Türkiye’nin Suriyeli göçmenlere Avrupa sınırlarını açmasının gazetelere yansıması: Sabah ve Cumhuriyet gazetesi örnekleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı ideolojik arka plandan gelen gazetelerin göçmenlerle ilgili haberleri nasıl çerçevelediğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, 28 Şubat günü İdlib’te yaşanan olayların ardından Türkiye’nin artık Suriyeli göçmenleri zorla tutmayacağını belirtmesinin ardından yaşanan göçmen hareketlerinin gazetelere nasıl yansıdığı incelenmiştir. 29 Şubat ile 10 Mart arası Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinin yaptığı toplamda 47 haber Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemiyle çerçeveleme kuramı bakış açısıyla ele alınmıştır. Temel olarak “İdeolojik farklılıklara sahip gazeteler aynı olayı farklı şekilde çerçevelemekte ve izleyicisine aktarmaktadır” hipotezinden yola çıkılarak “Türkiye’nin Avrupa sınırlarını Suriyeli göçmenlere açması gazetelere nasıl yansımıştır?” sorusuna çerçeveleme kuramı ekseninde cevap aranmıştır. Elde edilen bulgulara göre, iki gazetenin farklı çerçeveleme yaptıkları tespit edilmesine rağmen, olayın “masum mağdurlarının” Suriyeli göçmenler olduğunu konusunda yaklaşım benzerliği tespit edilmiştir.
The study aims to examine how newspapers have different ideological backgrounds frame news about Syrian migrants. After the Idlib Incident in 2020, 28 February, the Turkish Government declared that Turkey will no longer keep Syrian migrants by force. In the scope of that, this study analyzes how Syrian migrants' movement to the West reflected in different newspapers. A total of 47 news articles from Cumhuriyet and Sabah newspapers between 29 February and 10 March were detected and Van Dijk's critical discourse analysis conducted with a perspective of framing theory. The hypothesis of this study is; newspapers have different ideological backgrounds frame Syrian migrants' movement to Europe contradictorily. Accordingly, I will seek to answer that the opening of European borders to Syrian migrants in Turkey is framed by Cumhuriyet and Sabah? According to the findings, although the two newspapers were found to have different framing, a similar approach was noticed that the “innocent victims” of the event were Syrian migrants for both sides.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Söylem Analizi, Göçmen, Göç, Çerçeveleme, Cumhuriyet, Sabah, Discourse Analysis, Migrant, Migration, Framing, Cumhuriyet, Sabah

Kaynak

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

4

Künye

Sarıkaya, T . (2020). ÇERÇEVELEME KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN SURİYELİ GÖÇMENLERE AVRUPA SINIRLARINI AÇMASININ GAZETELERE YANSIMASI: SABAH VE CUMHURİYET GAZETESİ ÖRNEKLERİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (4) , 402-414 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/57090/756035