Infant death due to aluminum phosphide intoxication, an uncontrolled insecticide used : case report

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Phosphine gas is a gas that is frequently used as rodenticide and insecticide due to its high diffusion capacity and the absence of residues in agricultural products. Since this gas is highly toxic, it is found in our country as aluminum phosphite tablets impregnated with clay, these tablets emit phosphine gas when they meet with the moisture in the air or gastric hydrochloric acid. Mortality rates in aluminum phosphite intoxications are 40-80% depending on the exposure dose. There is no control mechanism in the supply of aluminum phosphide tablets which are so dangerous and no information is given about the serious conditions that may occur during the use of these tablets. A 2 month old baby, whose family practiced drying pepper-eggplant, was reported to have been exposed to phosphine gas by inhalation, admitted to hospital with vomiting and cyanosis and lost his life within 24 hours. We present our case, who lost his life due to erroneous usage of aluminum phosphite, with additional emphasis on early diagnosis, treatment and gathering sample for toxicologic analysis, with corresponding forensic and medical documents.
Fosfin gazı difüzyon kapasitesinin yüksek olmasından ve tarımsal ürünlerde kalıntı bırakmamasından dolayı rodentisit ve insektisit olarak sıklıkla kullanılan bir gazdır. Bu gaz oldukça toksik olduğundan preparat olarak kile emdirilmiş alüminyum fosfit tabletleri olarak ülkemizde bulunmakta, bu tabletler havadaki nem ya da mide de hidroklorik asit ile karşılaştığında fosfin gazı ortaya çıkmaktadır. Maruz kalınan doza bağımlı olarak alüminyum fosfit intoksikasyonlarında mortalite oranları %40-80 olarak belirtilmiştir. Bu kadar tehlikeli olan alüminyum fosfit tabletlerinin temininde ülkemizde herhangi bir kontrol mekanizması olmadığı gibi bu tabletlerin kullanımı sırasında oluşabilecek ciddi durumlar hakkında herhangi bir bilgilendirme de yapılmamaktadır. Ailesi biber-patlıcan kurutuculuğu yapan 2 aylık bebeğin inhalasyon yoluyla fosfin gazına maruz kaldığı, kusma ve morarma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı ve 24 saat içerisinde hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bilinçsiz kullanılan alüminyum fosfite bağlı gelişen intoksikasyon sonucu hayatını kaybeden olgumuzu erken tanı-tedavinin ve toksikolojik inceleme için örnek alımının önemi vurgulanarak adli ve tıbbi belgeler eşliğinde sunuldu

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aluminum Phosphide, Autopsy, Toxicology, Intoxication, Alüminyum Fosfit, Zehirlenme, Otopsi, Toksikoloji

Kaynak

Eurasian Journal of Toxicology

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye

Terece, C , Soğukpınar, V , Özdemir, N , Polat, S . (2019). Infant Death Due to Aluminum Phosphide Intoxication, An Uncontrolled Insecticide Used : Case Report . Eurasian Journal of Toxicology , 1 (1) , 33-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejtox/issue/43602/515014