Covıd-19 perspektifinden sigaraya bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aralık 2019’da Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da, kaynağı bilinmeyen ilk pnömoni vakaları tespit edilmiştir. Bu durum 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesine yol açmıştır. 12 Mart 2020'de DSÖ, küresel bir pandemi ilan etmiştir. COVID-19 ile sigara arasındaki ilişki hakkında akademik araştırmalar olmasına rağmen hala bilinmeyen birçok etki vardır. Bu çalışmada sigara kullanımı ile hastalığın şiddeti, mekanik ventilasyon ihtiyacı, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ve ölüm oranı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için; hastaların sigara içme durumu hakkında bilgi içeren çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut analiz sonuçları sigara içmenin insanları COVID-19 komplikasyonlarına yatkın kılan altta yatan bir faktör olabileceğini göstersede, bazı çalışmalarda ise sigaranın bu yeni virüsle ilişkisi gösterilememiştir. Bu verilere dayanarak sigara içenlerin COVID-19’a daha fazla yakalandığı iddia edilemese de enfeksiyona yakalanan kişilerde sigara içenlerin içmeyenlere oranla hastalığı daha ağır geçirdiği söylenebilir. Mevcut COVID-19 salgınında; sigaranın hastalık ile ilişkisi konusunda çok daha geniş araştırmalara ve daha güçlü kanıtlara ihtiyaç vardır.
In December 2019 the first cases of pneumonia of unknown origin has been detected in Wuhan, where is the capital of Hubei Province. On January 30 2020, The World Health Organization (WHO) has declared an international alarming public health emergency because of this unexpected outbreak. And also, WHO on March 11, 2020, has declared COVID-19 global pandemic. In academic literatüre, there are many academic research about relation between relationship between COVID-19 and smoking. However, there are still many unknown effect regarding the relationship between them. The goal of this study figure out that the relationship between smoking and severity of disease, need for mechanical ventilation, admission to the intensive care unit (ICU) and mortality rate on Covid 19’s patients who smoker; and for this aim on this study is examined that contain information about the smoking status of patients. Although the current research analysis results show that smoking might have underlying factor that makes people susceptible to COVID-19 complications, for some studies do not shown the relationship between smoking and this new virus. Based on these data, it cannot be claimed that smokers are more caught with COVID-19. However, it can be said that smokers suffer from the disease more than those who do not. In the current situation, there is a need for more academic study and research for find out the relation between smoking and the COVID-19 outbreak

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19, SARS-CoV2, Sigara, Nikotin, Komorbidite, Smoking, Nicotine, Comorbidity

Kaynak

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye

Kaya Zaman, F . (2020). Covid-19 Perspektifinden Sigaraya Bakış . Klinik Tıp Aile Hekimliği , 12 (2) , 48-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktah/issue/59404/852893