Now showing items 1-1 of 1

    • Devlet adamlığı ve can sağlığı 

      Caya, Sinan (DergiPark, 2017)
      Bu makalede; bilgilere ulaşım nispetinde; bazı tarihî kişiliklerin bozuk sağlık durumları ile ilgili tespitler ele alınmıştır. Belli genelleme ve benzeri neticeler pek mümkün görünmemektedir; ancak, şüphe götürmez bir ...