Now showing items 1-1 of 1

    • Ne zaman kask takılmalı? 

      Kask uygulaması çoğunlukla sinostoza bağlı olmayan infantil pozisyonel kranial deformiteler için tercih edilen bir kranial ortez tedavi şeklidir. Ancak son yıllarda kraniosinostoz cerrahisinde minimal invazif teknik olarak ...