Now showing items 1-2 of 2

  • Covıd-19 perspektifinden sigaraya bakış 

   Kaya Zaman, Ferda (DergiPark, 2020)
   Aralık 2019’da Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da, kaynağı bilinmeyen ilk pnömoni vakaları tespit edilmiştir. Bu durum 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ...
  • Gebelikte depresyon ve anksiyete 

   Amaç: Bu çalışmanın amacı; üreme çağındaki gebe olan ve olmayan kadınların anksiyete ve depresyon seviyelerini mukayese etmek ve sosyodemografik özelliklerindeki korelasyonları incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ...