Now showing items 1-1 of 1

    • Şerh-İ Dîvân-I Sultan Selîm-İ Evvel 

      Şerhler, bir ilim dalında meşhur olmuş metinlerin ve bu metinlerdeki kapalı ifadelerin açıklandığı eserlerdir. Selçuklu Devleti döneminde başlayan tercüme ve şerh faaliyetlerine Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra daha ...