Show simple item record

dc.contributor.authorSafi, İsmail
dc.date.accessioned2020-09-18T09:05:57Z
dc.date.available2020-09-18T09:05:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSafi, İ. (2018). Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (12), 63-74.en_US
dc.identifier.issn2147-3153 / 2148-2217en_US
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.16947/fsmia.502182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1025
dc.description.abstractÖz:Adalet, tarih boyunca değerli bulunulan, kutsanan ve bir ideal olarak ulaşılmaya çalışılan önemli bir kavram olmuştur. Bu idealin gerçekleşebilmesi için de siyasetle birlikte düşünülmüş, adaletin toplumda yerleşebilmesi için de ahlaktan ve uygulamalı ahlak olarak görülen siyasetten istifade edilmeye çalışılmıştır. Hemen hemen her filozofun kafa yorduğu, teori ürettiği adalet hakkında görüş birliğinin olduğunu söylemek güçtür. Modern zamanlarda ortaya çıkan ideolojiler de nihai amaç olarak adaletin toplumda tesisini amaçlamışlardır. Bu ideolojiler içerisinde sadece muhafazakârlık, adil bir devleti önemsemekle birlikte, adaleti gerçekleştirmek için ortaya atılan teori ve ideolojilere soğuk bakmaktadır. Onlar için her insanın içerisinde zaten bu ilkeyi taşıması gerekir. Adalet tarih boyunca bu kadar önemsenmesine rağmen, günümüzde pozitivizm ve postmodernizm gibi akımlar, adaletin metafizik ve sübjektif bir değer olduğunu iddia ederek, bu kavramın yasalarda ve toplumsal düzende egemen olmasına karşı çıkmaktadırlar. Bununla birlikte adalet, insanlık tarihi boyunca önemli bir kavram olma özelliğini hala korumaktadır.en_US
dc.description.abstractAbstract:Justice has been a significant concept that is seen as valuable, sacred and ideal to be reached. In order to attain this ideal, justice has always been handled with politics. It is tried to utilize from politics that is accepted as applied morality so as to put justice in a place in society. It is hard to say that there is a consensus on justice whom many philosophers mediated on and produced theories on. Ideologies generated in modern times have aimed to establish justice in societies as an ultimate target. In those ideologies, merely conservatism takes a dim view of theories and ideologies for realizing justice although it notices about fair government. For conservatives, all people should already carry this principle with himself. Though justice has been considered as important during history, current approaches like positivism and postmodernism by claiming that justice is a metaphysical and subjective worth, oppose to its dominance in legislation and social order. After all, justice has still protected its character of being a significant concept during the history of humanity.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofFSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectZulümen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectTabii Hukuken_US
dc.subjectPozitif Hukuken_US
dc.subjectJusticeen_US
dc.subjectPersecutionen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectNatural Lawen_US
dc.subjectPositive Lawen_US
dc.titleAdalet ve siyaset ilişkisi üzerineen_US
dc.title.alternativeOn the justice and politicsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authoridİsmail Safi / 0000-0002-3672-5754
dc.institutionauthorSafi, İsmail
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosidİsmail Safi / FTP-0115-2022
dc.identifier.doi10.16947/fsmia.502182en_US
dc.identifier.trdizinid308714en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record