Show simple item record

dc.contributor.authorBoyacioglu, Didem
dc.date.accessioned2020-09-18T09:06:30Z
dc.date.available2020-09-18T09:06:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBOYACIOĞLU, D. (2018). 19. Yüzyılda İnşa Edilen Fabrika Yapılarının Kent Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Osmanlı Yönetiminin Çözüm Arayışları. History Studies (13094688), 10(9).en_US
dc.identifier.issn1309-4688 / 1309-4173
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.9737/hist.2018.673
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1027
dc.description.abstractÖz:Osmanlı fabrika yapıları devletin modernleşme projesinin bir parçası olarak ağırlıklı olarak 19. yüzyılda inşa edilmiş yapılardır. Batı’dan ithal edilmiş bir yapı tipi olan fabrikaların geleneksel Osmanlı kentlerinin fiziksel gelişimine etkisi ve kentte yarattığı sorunlar ile Osmanlı yönetiminin konuyla ilgili çözüm arayışları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Osmanlı yönetimi bu sorunları nizamnameler hazırlamak, fabrikaların yer seçimi ile ilgili kısıtlamalar getirmek ve ruhsat alımlarını düzenlemek suretiyle çözmeye çalışmış, kamu sağlığını gözeten kararlar almıştır.en_US
dc.description.abstractAbstract:Ottoman factory buildings were mostly built in 19th century as a part of the state’s modernization project. As a building type originated from the West, the effects of the factories on the physical development of the traditional Ottoman cities, the problems they caused in the city and the efforts of the Ottoman administration for the solution of these problems are aimed to be discussed within the scope of this paper. Ottoman administrative solutions seem to be concentrated on the public health and depend on some regulations and restrictions about the construction of the factories.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.9737/hist.2018.673en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject19. yüzyılen_US
dc.subjectOsmanlı Sanayileşmesien_US
dc.subjectKenten_US
dc.subjectFabrikaen_US
dc.subject19th Centuryen_US
dc.subjectOttoman Industrializationen_US
dc.subjectCityen_US
dc.subjectFactoryen_US
dc.title19. yüzyılda inşa edilen fabrika yapılarının kent üzerindeki olumsuz etkileri ve Osmanlı yönetiminin çözüm arayışlarıen_US
dc.title.alternativeThe negative effects of 19th century factory buildings on the city and Ottoman administrative solutionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3320-3405en_US
dc.contributor.institutionauthorBoyacioglu, Didem
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.journalHistory Studiesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record