Show simple item record

dc.contributor.authorKarakus, Resul
dc.contributor.authorPulatoglu, Cigdem
dc.date.accessioned2020-09-18T11:08:58Z
dc.date.available2020-09-18T11:08:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKarakuş, R., & Pulatoğlu, Ç. Association between postpartum depression and synthetic oxytocin use for postpartum hemorrhage prevention and treatment. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 50(2), 59-63.en_US
dc.identifier.issn1300-7971 / 2148-4864
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16948/zktipb.558732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1028
dc.description.abstractÖz:Objective: The aim of this study was to examine the relationship between postpartum synthetic oxytocin administration and the deve lopment of depressive and anxiety disorders after delivery. Material and Methods: We hypothesized that women exposed to postpartum exogenous oxytocin would have a reduced risk of postpartum depressive and anxiety disorders compared with those without exposure. The cases were examined under two groups as "Oxytocin users" (n = 100) and "Control" (n = 100) groups . Oxy - tocin group was given introvenous oxytocin just after the delivery for postpartum hemorrhage prevention and treatment. Questionna ires of depression and maternal anxiety were performed at the sixth week after the delivery. Results: The incidence of depression (4%) in the oxytocin group was significantly lower than the control group (14%) (p: 0.026, p <0.05). Patients who do not use oxytocin have a 3.9-fold greater risk of developing depression. We identified a relationship between using oxytocin for postpartum hemorragie and decreased postpartum depressive symptoms. Conclusion: Our findings suggest using exogenous oxytocin may contribute to postpartum symptoms of depression and anxiety among women. Future research should watch the longitudinal role of exogenous oxytocin in maternal mood and anxiety, the safety of high-dose long-term use of oxytocin.en_US
dc.description.abstractAbstract:Amaç: Doğum sonrası depresyon (PPD), en sık görülen doğum sonrası psikiyatrik bozukluktur. Oksitosin (OT), nöropsikiyatrik durumlar hakkında olası bir teşhis ve tedavi aracı olarak dikkat çekmiştir. Son zamanlarda, çalışmalar eksojen oksitosin uygulama larının maternal beyin yanıtındaki rolünü incelemeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı postpartum sentetik oksitosin uygulaması ile doğum sonrası depresif ve anksiyete bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Postpartum ekzojen oksitosine maruz kalan kadınların, postpartum depresif ve anksiyete bozukluğu riskinin maruz kalmayanlara kıyasla daha düşük olacağı varsayılmıştır. Olgular "Oksitosin kullanılan" (n = 100) ve "Kontrol" (n = 100) grup ları olmak üzere iki grup altında incelenmiştir. Oksitosin grubuna postpartum kanamanın önlenmesi ve tedavisi için doğumdan hemen sonra intravenöz oksitosin verildi. Doğum sonrası altıncı haftada depresyon ve maternal anksiyete anketleri yapıldı. Bulgular: Oksitosin grubunda depresyon insidansı (% 4) kontrol grubundan (% 14) anlamlı derecede düşüktü (p: 0.026, p <0.05). Oksitosin kullanmayan hastalarda depresyon gelişme riski 3.9 kat daha fazla bulundu. Postpartum kanama için oksitosin kullanımı ile postpartum depresyon semptomlarının azalması arasında bir ilişki saptadık. Sonuç: Bulgularımız ekzojen OT kullanılmasının kadınlarda do - ğum sonrası depresyon ve anksiyete semptomlarına katkıda bulu nabileceğini göstermektedir. Daha fazla sayıda çalışma ile ekzojen oksitosinin maternal ruh hali ve kaygı üzerindeki uzun dönem so nuçları ve yüksek dozda uzun süreli OT kullanımının güvenilirliği araştırılmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.16948/zktipb.558732en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPostpartum Depressionen_US
dc.subjectOxytocinen_US
dc.subjectMaternal Behavioen_US
dc.subjectPostpartum Depresyonen_US
dc.subjectOksitosinen_US
dc.subjectMaternal Davranışen_US
dc.titleAssociation between postpartum depression and synthetic oxytocin use for postpartum hemorrhage prevention and treatmenten_US
dc.title.alternativePostpartum kanamanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılan sentetik oksitosinin postpartum depresyon ile ilişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7595-3629en_US
dc.contributor.institutionauthorPulatoglu, Cigdem
dc.identifier.volume50en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.journalZeynep Kamil Tıp Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record