Show simple item record

dc.contributor.authorTuzgol, Tugce
dc.contributor.authorEmiroglu, Elif
dc.contributor.authorGunes, Fatma Esra
dc.date.accessioned2020-09-18T12:19:42Z
dc.date.available2020-09-18T12:19:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTUZGÖL, T., EMİROĞLU, E., & GÜNEŞ, F. E. (2018). Atletlerde Yeme Bozuklukları. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 10(2).en_US
dc.identifier.issn1308-0938 / 2146-8885
dc.identifier.uriDOI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2018-59780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1029
dc.description.abstractÖz:Dünyada en yaygın görülen yeme bozuklukları anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza olup; genel nüfusun yaklaşık %1'i anoreksiya nervoza, %4’ü ise bulimia nervoza belirtileri sergilemektedir. Anoreksiya nervoza çok düşük vücut ağırlığı, vücut ağırlığına ilişkin çarpık bir algı ve kilo almaya dair yoğun korku ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Bulimia nervozada ise kişiler gizlice çok büyük porsiyonlarda besin tüketerek, ardından duydukları pişmanlıkla sağlıksız bir şekilde bu besinleri geri çıkarmaya çalışmaktadırlar. Başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluklarından biri olarak kabul edilen tıkınırcasına yeme bozukluğu ise kişinin yeme kontrolünü kaybettiği tekrar eden tıkınırcasına yeme atakları ile karakterizedir. Yeme bozuklukları ve düzensiz beslenme atletizm branşı sporcularında oldukça sık görülen durumlardandır. Atletlerde yeme bozukluğu görülme sıklığı %1-62 arasında değişmekte olup, kadınlarda bu sıklığın daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Sporcunun beslenme ve kilo kontrolü davranışlarının geçici olup olmadığını belirlemek için erken teşhis ve tedavi atletik programlar için öncelikli olmalıdır. Yeme bozukluğunun erken dönemde saptanması, hem sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını hem de atletin performansının olumsuz yönde etkilenmesini engellemektedir. Bu amaçla; Kadın Atlet Tarama Aracı, Atletik Ortam Anketi ve Fizyolojik Tarama Testi gibi kadın atletler için geliştirilmiş bazı tarama testleri bulunmaktadır. Atletlere yeme bozukluğu tanısı konulduktan sonra, bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları ile multidisipliner ve hasta merkezli bir bakım programı oluşturulması önem arz etmektedir. Özellikle kadınlarda olmak üzere, atletlerde yeme bozukluklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açması ve spor performansını olumsuz şekilde etkilemesi, atletlere özgü yeni tarama araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına daha da önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAbstract:The most common eating disorders in the world are anorexia nervosa and bulimia nervosa; approximately 1% of the general population has anorexia nervosa and 4% bulimia nervosa. Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by a very low body weight, distorted perception of body weight, and a fear of weight gain. In bulimia nervosa, people secretly consume large amounts of food, followed by unhealthy methods to lose these calories. The binge eating disorder, which is considered one of the unusual eating disorders, is characterized by repeated binge eating episodes in which the person loses his or her eating control. Eating disorders and irregular diets are quite common in athletes. The incidence of eating disorders in athletes ranges from 1-62%, and there are studies showing that this frequency is higher in women. Early identification and treatment should be prioritized for athletic programs to determine whether the athlete's nutritional and weight control behaviors are temporary. Early detection of eating disorders prevents both health problems and the performance of the athlete from being affected negatively. For this purpose; there are some screening tests developed for female athletes such as The Female Athlete Screening Tool, The Athletic Milieu Direct Questionnaire and The Physiologic Screening Test. Once athletes are diagnosed with eating disorders, it is important to establish a multidisciplinary and patient-centered care program with knowledgeable and experienced health professionals. Eating disorders in athletes, especially in women athletes, lead to serious health problems and adversely affect sport performance, suggesting that further development and implementation of athlete-specific new screening tools should be given greater importance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5336/sportsci.2018-59780en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtletleren_US
dc.subjectYeme Bozukluklarıen_US
dc.subjectAnoreksiya Nervozaen_US
dc.subjectBulimia Nevrozaen_US
dc.subjectAthletesen_US
dc.subjectEating Disordersen_US
dc.subjectAnorexia Nervosaen_US
dc.subjectBulimia Nervosaen_US
dc.titleAtletlerde yeme bozukluklarıen_US
dc.title.alternativeEating disorders in athletesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0575-5587en_US
dc.contributor.institutionauthorEmiroglu, Elif
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage88en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record