Show simple item record

dc.contributor.authorBasbug, Alper
dc.contributor.authorCaliskan, Seyda
dc.contributor.authorEllibes Kaya, Aski
dc.contributor.authorBender, Rukiye Ada
dc.contributor.authorAkar, Bertan
dc.contributor.authorOzcan, Canan
dc.contributor.authorCaliskan, Eray
dc.date.accessioned2020-09-21T09:24:11Z
dc.date.available2020-09-21T09:24:11Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBAŞBUĞ A,ÇALIŞKAN Ş,KAYA A. E,BENDER R. A,AKAR B,ÖZCAN C,ÇALIŞKAN E (2017). Gebelerde Bakteriyel Vajinozisin Oral ve Oral + Vajinal Tedavisinin Gebelik Komplikasyonları Üzerine Etkisi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 55(2), 61 - 64.en_US
dc.identifier.issn2148-0990
dc.identifier.issn2148-8878
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1044
dc.description.abstractAmaç: Bakteriyel Vaginosis (BV), anormal vajinal flora ile karakterize, iyi bilinen bir hastalıktır. Preterm doğum için önemli bir risk faktörüdür. Amacımız BV'si olan gebelerde preterm doğum riskini azaltmada hangi tedavi seçeneğinin daha iyi olduğunu bulmaktı.Materyal ve Metod: Bu prospektif çalışmada 24-28. Gebelik haftalarında antenatal polikliniğimize vajinal akıntı şikâyeti ile başvuran toplam 60 gebe kadını değerlendirdik. 60 hastanın 25'i nitroimidazol + mikonazol nitrat intravajinal, diğer hastalara ise oral imidazol + vajinal mikonazol ile tedavi edildi.Bulgular: Tedavi seçenekleri arasında servikal uzunluk, preterm doğum riski ve PPROM arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını saptadık.Sonuç: Gebeliğin erken dönemlerinde saptanan BV'nin tedavisi, gebelik sonuclarını olumlu yönde etkileyebilir. Nitroimidazolidin oral veya vajinal kullanımı BV'nin tedavisinde etkilidir. Vaginal veya oral kullanım ile elde edilen fayda benzerdiren_US
dc.description.abstractObjective: Bacterial Vaginosis (BV) is a well-known disease which is characterized with abnormal vaginal flora. It is an important risk factor for preterm delivery in pregnancy. Our aim was to find out which treatment option was better in reducing the risks of preterm delivery in pregnant women with BV.Materials and Methods: This prospective study includes a total of sixty singleton pregnant women with complaining of vaginal discharge who were admitted to the our obstetrics outpatient clinic at 24 to 28 weeks of gestation. Out of 60 patients, 25 of them were treated with nitroimidazole + miconazole nitrate intravaginaly and the rest was treated with oral imidazole + vaginal miconazole. Results: There was no statistically significant differences in cure rates for bacterial vaginosis in terms of treatment with oral vs oral plus vaginal treatment groups (%82.8, %77.1 respectively, p=0.258 ). We found that there were no significant differences in cervical length, risk of preterm delivery, and PPROM between treatment options. When BV treated with vaginally, 4 out of 25 (%16) pregnant woman had preterm delivery; in the oral+vaginally treated group 8 out of 35 (%22,9) pregnant had preterm delivery (p Conclusion: Treatment of the BV detected early in pregnancy may have a positive impact on the outcome of the pregnancy. Oral or vaginal use of nitroimidazolide is effective in the treatment of BVen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakteriyel Vajinozisen_US
dc.subjectMikonazolen_US
dc.subjectNitroimidazolen_US
dc.subjectBacterial Vaginosisen_US
dc.subjectMicozanoleen_US
dc.subjectNitroimidazoleen_US
dc.titleGebelerde bakteriyel vajinozisin oral ve oral + vajinal tedavisinin gebelik komplikasyonları üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeOral versus oral and vaginal nitroimidazole + miconazole treatment for bacterial vaginosis in pregnancy: ımpact on pregnancy complicationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorBender, Rukiye Ada
dc.contributor.institutionauthorAkar, Bertan
dc.identifier.volume55en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.journalEge Klinikleri Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record