Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, Serdar
dc.contributor.authorVanli, Volkan
dc.date.accessioned2020-09-21T09:30:58Z
dc.date.available2020-09-21T09:30:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAYTEKİN S,VANLI V (2018). HEDİYE ÇEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BELGELENDİRİLMESİ DURUMU. Vergi Raporu, 0(226), 141 - 147.en_US
dc.identifier.issn1303-6920
dc.identifier.issn2667-5099
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1045
dc.description.abstractİşletmeler günümüz rekabet ortamında pazarlama stratejisi kapsamında müşterilerine veya işgücü verimliliğini arttırabilmek amacıyla çalışanlarına hediye çekleri verebilmektedir. Sektörde hediye çeki, bu çeki çıkaran firmalardan belirli bir miktarda mal veya hizmet alımını sağlayan bir belge olarak kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, üçüncü kişilere hediye edilen bir çektir. Bu çekin özelliği üstündeki değerin belirgin olması ve çekin karşılığında bir mal veya hizmet alınacak olmasıdır. İşletmelerin hediye çeki uygulamasında karşılaştıkları vergisel sorunlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle hediye çeklerinin işletmeler tarafından alınması, dağıtılması, işletme müşterileri veya çalışanları tarafından kullanılması, süresinde kullanılmaması aşamalarının vergi kanunları karşısındaki durumu ve belgeleme şekli açıklanmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractIn today’s competitive environment, as a part of marketing strategy, either customers or employees are provided with gift vouchers by businesses. In the sector, gift vouchers are useful to buy a certain amount of goods or services from the business that has produced the voucher. As is also known, vouchers are gifted to third parties. The main feature of this document is that the value is determined on it, and it can only be used to purchase goods or services. The tax issues faced in the application of vouchers is the main subject of this study. This study specifically concentrates on the purchase of vouchers by businesses, their delivery, their usage, and what if they are not used within the prescribed time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHediye Çeklerinin Vergilendirilmesien_US
dc.subjectHediye Çeklerinin Teslimien_US
dc.subjectHediye Çeklerinin Harcanmasıen_US
dc.subjectTaxation Of Gift Vouchersen_US
dc.subjectHanding Over Gift Vouchersen_US
dc.subjectUse Of Gift Vouchersen_US
dc.titleHediye çeklerinin vergilendirilmesi ve belgelendirilmesi durumuen_US
dc.title.alternativeTaxation of gift vouchers and documentationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5564-2858en_US
dc.contributor.institutionauthorAytekin, Serdar
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue226en_US
dc.relation.journalVergi Raporuen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record