Show simple item record

dc.contributor.authorSahin, Muzaffer
dc.contributor.authorAvsar, Zakir
dc.contributor.authorSafi, Ismail
dc.date.accessioned2020-09-21T12:29:26Z
dc.date.available2020-09-21T12:29:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationŞAHİN M,AVŞAR Z,SAFİ İ (2018). İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) VE MEDYA YAPILANMALARI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 231 - 243.en_US
dc.identifier.issn1300-9702
dc.identifier.issn2149-3243
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1055
dc.description.abstractİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) medya alanında bazı kurumsal yapılanmalara giderek üye ülkelerdeki medya yayınlarının düzenlenmesi, yasal altyapıların oluşturulması, gazetecilerin bir araya gelmesi ve özgün etik kuralların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. İİT’nin medya alanında yürüttüğü çalışmalar İslam ülkelerine ve İslamiyete yönelik negatif algı oluşturulması ve emperyal medya müdahalelerine karşı ortak kalkan olarak düşünülmektedir. Bu çabalar aynı zamanda İslamofobi ile mücadelede güçbirliği zemini oluşturmaktadır. İİT’nin medya alanında örgütlenme çalışmalarından başarılı sonuç alabilmek için İslam ülkeleri arasındaki çatışmaların, antagonizmanın azaltılması başlı başına önem taşımaktadır. Bu makalede öncelikle İslam ve iletişim konusu literatür taraması yapılarak incelenmiş, ardından İİT çatısı altındaki medya yapılanmaları, geleneksel ve yeni medyaya yönelik çalışmalar ele alınmış ve tartışılmıştır. İİT’nin ambleminden ve kültürel içeriklerinden ilhamla McLuhan’ın küresel köy kavramına alternatif İslami küresel köy kavramı ortaya atılabilir mi sorusu da çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractOrganization of Islamic Cooperation (OIC) has been working in the field of media in order to organize media publications in member countries, form legal infrastructures, bring journalists together and work to determine specific ethical rules. The work of the OIC in the field of media is considered as a common shield protecting the Islamic countries against the negative perception of Islam and the imperial media approach. These efforts constitute cooperation in the fight against Islamophobia. The reduction of antagonism in Islamic countries in itself is crucial in order to be successful in the work of organizing the media field of the OIC. In this article, literature and communication on Islam are examined while traditional and media structures under the roof of the OIC are discussed. Inspired by the emblem and cultural content of the OIC, the concept of an Islamic global village has ben discussed referring to McLuhan's concept of global village.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİİTen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectİslamofobien_US
dc.subjectİslami Küresel Köyen_US
dc.subjectOICen_US
dc.subjectMedia, Islam, Islamophobia, Islamic Global Villageen_US
dc.titleİslam işbirliği teşkilatı (İİT) ve medya yapılanmalarıen_US
dc.title.alternativeOrganization of islamic cooperation (OIC) and media structuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSafi, Ismail
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage243en_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record