Show simple item record

dc.contributor.authorPulatoglu, Cigdem
dc.contributor.authorBasbug, Derya
dc.contributor.authorAkar, Bertan
dc.contributor.authorSimsek, Hayal
dc.contributor.authorCakir, Pinar
dc.contributor.authorBasbug, Alper
dc.contributor.authorCaliskan, Eray
dc.date.accessioned2020-09-22T08:10:48Z
dc.date.available2020-09-22T08:10:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationPULATOGLU C,BAŞBUĞ D,AKAR B,ŞİMŞEK H,ÇAKIR P,BAŞBUĞ A,ÇALIŞKAN E (2019). MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES RELATED TO IRON DEFICIENCY ANEMIA AND SERUM FERRITIN STATUS: A MULTICENTER PROSPECTIVE STUDY FROM EASTERN MARMARA, TURKEY. Namık Kemal Tıp Dergisi, 7(3), 228 - 235.en_US
dc.identifier.issn2587-0262
dc.identifier.issn2587-0262
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1065
dc.description.abstractThe aim was to evaluate the incidence of iron deficiency anemia in pregnancy in the East Marmara region of Turkey in order to determine its prevalence along with the effects and associations of iron supplementation on maternal and neonatal outcomes. Materials and Methods: This study was conducted in six centers and included a total of 1102 pregnant women. Blood samples were collected for hematological status and serum ferritin levels during pregnancy, and the adverse maternal and perinatal outcomes were determined. Iron deficiency anemia was diagnosed according to the World Health Organization criteria as hemoglobin level of < 11 g/dl and ferritin level of <15 μg/dL. Results: The rate of anemia was 19.8%, with 44% of them receiving iron supplementation. The maternal age was lower in the anemic group (26.5 vs. 27.7, p = 0.01). Selective iron use was more frequent in the anemic group, while routine iron use was more frequent in the non-anemic group (47.1% vs. 29.3%; p = 0.01). Conclusion: Iron deficiency anemia is a frequent problem in pregnancy. However, many anemic pregnant women do not receive iron therapy. Iron supplementation may have positive effects on maternal and perinatal outcomes. In order to combat iron deficiency anemia in pregnancy, wide spread use of iron supplements should be established.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, demir takviyesi ve demir durumunun maternal ve neonatal etkileri ile birlikte Türkiye'nin Doğu Marmara bölgesinde gebelikte görülen demir eksikliği anemisi insidansını değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Bu çalışma Doğu Marmara Bölgesi'nin (Türkiye) üç ilinde altı merkezde gerçekleştirilmiş ve toplam 1102 gebeyi kapsamıştır. Gebelik sırasında hematolojik durum ve serum ferritin düzeyleri için kan örnekleri toplandı ve olumsuz maternal ve perinatal sonuçlar belirlendi. Demir eksikliği anemisi, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hemoglobin<11g/dl ve ferritin< 15 μg/dL olarak tanımlandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen kadınlarda anemi oranı % 19.8 idi ve bunların % 44'ü demir desteği alıyordu. Maternal yaş anemik grupta daha düşüktü (26.5'e karşı 27.7, p = 0.01). Anemik grupta selektif demir kullanımı daha sık görülürken, anemik olmayan grupta rutin demir kullanımı daha sık görüldü (% 47.1'e karşılık% 29.3; p = 0.01). Sonuç: Demir eksikliği anemisi gebelikte sık görülen bir problemdir. Bununla birlikte, birçok anemik gebeye demir tedavisi verilmez. Demir takviyesi, bazı maternal ve perinatal sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Gebelikte demir eksikliği anemisiyle mücadele etmek için demir takviyelerinin yaygın kullanımı sağlanmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnemiaen_US
dc.subjectFerritinen_US
dc.subjectIron Deficiencyen_US
dc.subjectIron Supplementationen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectAnemien_US
dc.subjectDemir Eksikliğien_US
dc.subjectDemir Desteğien_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.titleMaternal and neonatal outcomes related to iron deficiency anemia and serum ferritin status: a multicenter prospective study from Eastern Marmara, Turkeyen_US
dc.title.alternativeDemir eksikliği anemisi ve serum ferritin düzeyi ile ilgili maternal ve neonatal sonuçlar: Doğu Marmara bölgesine ait çok merkezli bir prospektif çalışma, Türkiyeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7595-3629en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0494-6867en_US
dc.contributor.institutionauthorPulatoglu, Cigdem
dc.contributor.institutionauthorAkar, Bertan
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage228en_US
dc.identifier.endpage235en_US
dc.relation.journalNamık Kemal Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record