Show simple item record

dc.contributor.authorAkyolcu, Neriman
dc.contributor.authorOzhanli, Yasemin
dc.contributor.authorKandemir, Didem
dc.date.accessioned2020-09-22T08:23:10Z
dc.date.available2020-09-22T08:23:10Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAKYOLCU N,ÖZHANLI Y,KANDEMİR D (2019). Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, 6(3), 583 - 594. Doi: 10.5152/hsp.2019.440012en_US
dc.identifier.issn2148-7588
dc.identifier.issn2148-7588
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5152/hsp.2019.440012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1066
dc.description.abstractÖZ Meme kanserinin tanı ve tedavisinde bilimsel, teknolojik ve yöntemsel bir hayli gelişme kaydedilmesi ve olumlu katkılarının gözlemlenmesine karşın, meme kanseri sıklığının dünyada ve Türkiye’de arttığı belirtilmekte ve bu artışın önümüzdeki yıllarda devam edeceği öngörülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, gece çalışma ve düşük D vitamini düzeyinin meme kanseri riskini arttırdığı belirlenmiş; soya yağı, vitamin E-C ve beta-karoten gibi antioksidanların kullanılmasının ise riski azalttığına ilişkin yeterli kanıt bulunamamıştır. Günümüzde, mamografinin erken tanı amacıyla giderek daha yaygın kullanıldığı; morbidite açısından sentinel lenf nodu biyopsisinin, aksiller lenf nodu diseksiyonuna göre daha üstün olduğu; meme koruyucu cerrahinin mastektomiye eşdeğer sağ kalım sağladığı belirlenmiş, hasta yararına olan bu iki yeni yaklaşım daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Diğer bir gelişme ise moleküler sınıflamada biyobelirteçlerin kullanılması ile bireyselleştirilmiş/hedefe yönelik tedavi yoluyla en yüksek etkinlik ve en az yan etkiye sahip ideal tedavinin uygulanabilir olmasıdır. Gelecek yıllarda, nanoteknolojinin bir parçası olan nanopartiküller kullanılarak ilacın dolaşım süresinin ve etkinliğinin arttırılabileceği bildirilmektedir. Kanser hücrelerinin genetik parmak izini çıkaran “genetik parmak izi/fingerprint” ve tümörün vücuttaki seyrine yön veren ana geni “sürücü/driver mutasyon” genini saptayan yöntemler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, sürücü mutasyonu bloke edecek ilaçlarla nokta atışı yapılarak, genetik mutasyonun tedavi edilebileceği kaydedilmektedir.en_US
dc.description.abstractABSTRACT Despite the scientific and technological advances and their positive contributions in the diagnosis and treatment of breast cancer, it has been stated that an gradually increasing incidence of breast cancer in the world and in Turkey and is anticipated in the coming years. In studies conducted in recent years about the risk factors for breast cancer occurrence, it was determined that night work and low levels of vitamin D increase the risk of breast cancer. In addition, there is insufficient evidence that antioxidants such as vitamin E-C, beta-carotene, and soya oil reduce the risk of breast cancer. Today, within the scope of diagnosis and treatment studies, mammography is increasingly used for early diagnosis, sentinel lymph node biopsy is superior to axillary lymph node biopsy in terms of morbidity, and it has been determined that breast-conserving surgery provides equivalent survival as mastectomy. These two new approaches to patient benefit (sentinel lymph node biopsy and breast-conserving surgery) have begun to be more widely used. Another development is that individualized/targeted treatment is feasible with the use of biomarkers in molecular classifications. In the years to come, it has been reported that nanoparticles, which are a part of nanotechnology, can be used to increase the duration and activity of drugs. It has been noted that genetic mutations can be treated by making a point shot with drugs that block the driver mutation, as a result of studies on methods that determine the genetic “fingerprint” of cancer cells and the genome’s “drive/driver mutation”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5152/hsp.2019.440012en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectTanılamaen_US
dc.subjectMeme Koruyucu Cerrahien_US
dc.subjectKanser Tedavi Protokollerien_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectScreeningen_US
dc.subjectBreast-Conserving Surgeryen_US
dc.subjectCancer Treatment Protocolsen_US
dc.titleMeme kanserinde güncel gelişmeleren_US
dc.title.alternativeRecent developments in breast canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2194-8637en_US
dc.contributor.institutionauthorAkyolcu, Neriman
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage583en_US
dc.identifier.endpage594en_US
dc.relation.journalSağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professionsen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record