Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Resul
dc.date.accessioned2020-09-23T13:43:24Z
dc.date.available2020-09-23T13:43:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKURT RESUL TÜRK İŞ HUKUKUNDA KADIN ÇALIŞANLARIN HAKLARI. Mali Çözüm 28, no.146(2018): 59 - 90.en_US
dc.identifier.issn1303-5444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1075
dc.description.abstractÖz:Kadınların eğitim düzeyinin artmasıyla, sanayileşme ve modernleşmeyle beraber üretimin makineleşmesiyle birlikte kadın işgücünü arttığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal refaha, büyümeye doğrudan etkisi olan kadın istihdamının artırılması, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Kadın çalışanlar, tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de çalışma hayatında özel olarak korunması gereken gruplar içerisinde yer almaktadır 4857 Sayılı İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda kadın çalışanlara getirilen yasal haklar kadın çalışanların iş yaşamında özel olarak korunmasını ve pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu haklardan bazılarını; kadınlara eşit davranılması, yer ve su altında çalışma yasağı, gebe çalışanların gece postalarında çalıştırılma yasağı, gebe kadınların periyodik kontrollerine izin verilmesi, doğum yapan kadının ücretsiz izin hakkı, doğum sonrası yarım çalışma ve kısmi süreli çalışma hakkı, doğum sonrası süt izni, gazetecilerin doğum izni ve ücreti, evlenen kadına kıdem tazminat ve doğum halinde çalışma yasağı olarak sayabiliriz.en_US
dc.description.abstractAbstract:With the increase in the level of education of women, industrialization and modernization it is being seen that machinery of production and female labour force participation has increased. The increase in the employment of women -which directly effect to economic and social refinement and influence on growth- is one of the important indicators of the level of development of countries. Female employees are among the groups requiring social protection in labour life all over the world as well as in Turkey. The legal rights that are granted to the women employees with the Labour Code No. 4857 and the Press Employees Code No. 5953 are aimed at protecting the women employees in working life and to arrange positive discrimination provisions for them. Some of these are as follows: The female employees’ right to equal treatment of, the prohibition of working underground and underwater works, the prohibition of pregnant workers to be worker at night shifts, the permission right for periodic controls of pregnant women, the right to have unpaid leave after maternity, the right to work part-time or half-time after maternity leave ended, breastfeeding leave after maternity, the maternity leave and maternity wage of press employees the right to have severance pay for a woman marrying and the prohibition of work in the case of giving birth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadın İşçileren_US
dc.subjectKadın Çalışanların Haklarıen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectAnneliken_US
dc.subjectİş Piyasasıen_US
dc.subjectTürkiye Çalışma Yaşamıen_US
dc.subjectPozitif Ayrımcılıken_US
dc.subjectWomen Employeesen_US
dc.subjectRights of Female Employeesen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectMaternityen_US
dc.subjectLabour Marketen_US
dc.subjectWorking Life of Turkeyen_US
dc.subjectPositive Discriminationen_US
dc.titleTürk iş hukukunda kadın çalışanların haklarıen_US
dc.title.alternativeWomen employees’ rights according to Turkish labour lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4484-3643en_US
dc.contributor.institutionauthorKurt, Resul
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue146en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.journalMali Çözümen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record