Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Baki
dc.contributor.authorPeker, Nuri
dc.contributor.authorSeyhan, Niyazi Alper
dc.contributor.authorOzaydin, Ipek Yildiz
dc.contributor.authorAsicioglu, Osman
dc.contributor.authorUlker, Volkan
dc.contributor.authorNumanoglu, Ceyhun
dc.contributor.authorAkbayir, Ozgur
dc.date.accessioned2020-09-24T13:46:59Z
dc.date.available2020-09-24T13:46:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationERDEM B,PEKER N,SEYHAN N. A,ÖZAYDIN İ. Y,AŞICIOĞLU O,ÜLKER V,NUMANOĞLU C,AKBAYIR Ö (2018). Yüksek Dereceli Skuamoz İntraepitelyal Lezyonun Dışlanamadığı Atipik Skuamoz Hücre Anormalliği Saptanan Hastalarda Servikal Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 34(1), 15 - 18.en_US
dc.identifier.issn1302-0382
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1085
dc.description.abstractAmaç: PapSmear Test (PST) sonucu yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz hücre anormalliği (ASC-H) olarak saptanmış hastaların servikal biyopsi sonuçlarını sunmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: 2004-2016 tarihleri arasında jinekolojik onkoloji polikliniğine başvuran 7527 hastadan alınan pap smear test (PST) sonuçları retrospektif olarak incelendi. PST sonucu ASC-H olarak rapor edilen 201 hastayatanı amaçlı yapılan kolposkopi, servikal biyopsi, yapılmış ise Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) ve soğuk konizasyon patoloji sonuçları değerlendirildi.Bulgular: PST yapılan toplam 7527 hastadan 201'inde (%2,6) servikal sitoloji sonucu ASC-H olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilen 197 hastanın kolposkopi ve punch biyopsi sonuçları değerlendirildiğinde, 107 (%54,3) hastada lezyon saptanmazken, 38 (%19,2) hastada servikalintraepitelyal neoplazi-1 (CIN1), 19 (%9,6) hastada servikalintraepitelyal neoplazi-2 (CIN2), 22 (%11,1) hastada servikal intraepitelyal neoplazi-3 (CIN3), 6 (%3) hastada karsinoma insitu (CIS) ve 5 (%2,5) hastada servikal karsinom saptandı. CIN2, CIN3 ve CISsaptanan 47 (%100) hasta, CIN1 saptanan 12 (%31,5) hasta, biyopsi sonuçları normal olmasına rağmen, malignite açısından şüpheli servikal görüntüye sahip 14 (%13) hasta olmak üzere toplam 73 hastaya servikal eksizyonel işlem uygulandı. Elli hastaya LEEP, 23 hastaya soğuk konizasyon uygulandı (Tablo 2). Eksizyonel prosedür uygulan ve biyopsi sonucu CIN3 olan üç hastada soğuk konizasyon sonrası patoloji sonucu skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edildi.Sonuç: PST de ASC-H saptanan hastaların %26,3'ünde CIN2 ve üstü lezyon saptanması, aynı zamanda bu hastalarda Human PapillomaVirus (HPV) pozitifliğinin yüksek olması nedeniyle, bu hastaların kolposkopi ve servikal biyopsi ile değerlendirilmesinin preinvaziv lezyonların saptanması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: We aimed to present the results of cervical biopsy of patients diagnosed as atypical squamous cell abnormality (ASC-H) in PapSmear Test (PST) results, where high-grade squamous intraepithelial lesion can not be excluded. Material and Methods: The PST results from 7527 patients who applied to the gynecological oncology polyclinic between 2004 and 2016 were retrospectively reviewed. The results of colposcopy, cervical biopsy, and Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) and cold conization were evaluated for 201 patients diagnosed as ASC-H for diagnostic purposes Results: Of the 7527 patients who underwent PST, 201 (2.6%) were diagnosed as cervical cytology ASC-H. The colposcopy and punch biopsy results of 197 patients were evaluated, 107 (54.3%) patients had no lesions, 38 (19.2%) patients had Cervical Intraepithelial Neoplasia-1 (CIN1), 19 (9.6%) patients had Cervical Intraepithelial Neoplasia-2(CIN2), 22 (11.1%) patients had Cervical Intraepithelial Neoplasia-3 (CIN3), 6 (3%) patients had carcinoma in situ (CIS) and 5 (2.5%) patients had cervical carcinoma. Cervical excisional procedure was performed in 47 (100%) patients with CIN2, CIN3, CIS, in 12 (31.5%) patients with CIN1 and in 14 (13%) patients with the suspicion of malignancy due to the benign pathological results. 50 patients received LEEP and 23 patients received cold salivation. Three patients with biopsy results of CIN3 who underwent excisional procedure were found to have squamous cell carcinoma as a result of cold conization. Conclusion: We conclude that colposcopy and cervical biopsy of these patients are important for the detection of preinvasive lesions, because 26.3% of the ASCH patients in the PST have a high CIN-2 or higher lesion and high Human Papilloma Virus (HPV) positivity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectASCHen_US
dc.subjectServikal Biyopsien_US
dc.subjectServikal İntraepitelyal Neoplazien_US
dc.subjectASC-Hen_US
dc.subjectCervical İntraepithelial Neoplasiaen_US
dc.subjectCervical Biopsyen_US
dc.titleYüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz hücre anormalliği saptanan hastalarda servikal biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of the results of cervical biopsy in patients with atypical squamous cells, cannot rule out high grade squamous intraepithelial lesionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesien_US
dc.contributor.institutionauthorPeker, Nuri
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.journalOkmeydanı Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record