Show simple item record

dc.contributor.authorKendir, Gulsen
dc.contributor.authorKoroglu, Aysegul
dc.date.accessioned2020-09-24T13:49:27Z
dc.date.available2020-09-24T13:49:27Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKENDİR G,KÖROĞLU A (2017). Yalancı Melisa adıyla satılan drogların morfolojik ve anatomik incelenmesi. Biological Diversity and Conservation, 10(2), 155 - 166.en_US
dc.identifier.issn1308-5301
dc.identifier.issn1308-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1088
dc.description.abstractAloysia citriodora Palau (Verbenaceae) is a deciduous shrub. Culture and trade of the plant are done due to the lemon scent of its leaves and flowers. The leaves are used as drug and the name of “Lemon verbena leaf; folium citriodoratae Verbenae” is registered in European Pharmacopoeia. Drug which obtained from this plant is known with the names of “yalancı melisa, limon kokulu oğulotu” that not grow naturally in our country. The leaves are used as appetizer and sedative and also against diabetes in folk medicine. In this study, 14 distinct samples from four different regions and 5 several cities (Ankara, Hatay, İstanbul, Kayseri and Muğla) were purchased. Also, the fresh samples were obtained from the Atatürk Central Horticultural Research Institute (Yalova, Turkey) to be used as standard sample. Firstly, morphological properties of standard sample and the samples of purchased from the market were determined. In anatomical study, cross and superficial sections from the leaves of the standard sample and cross sections from the petiole of the standard sample were taken and examined under the microscope; thereby the anatomical structure of the leaf was determined. In addition, powdered drugs of standard and samples obtained from the market were investigated and the characteristic anatomical structures were identified. As a result of the anatomical examinations, the leaf is bifacial and anomocytic stomata cells on the lower surface of the leaf (4-6 subsidiary cells) were identified. The abundant eglandular and glandular trichomes were observed to be more intense on lower surface of the leaf. In cross section taken from the petiole, the eglandular and glandular trichomes were found to be gathered on the upper surface of petioleen_US
dc.description.abstractAloysia citriodora Palau (Verbenaceae), kışın yapraklarını döken çalı formunda bir bitkidir. Yaprak ve çiçeklerinin sahip olduğu limon kokusu nedeniyle kültürü ve ticareti yapılmaktadır. Drog olarak kullanılan bitki kısmı yapraklarıdır ve Avrupa Farmakopesi'nde "Lemon verbena leaf; Verbenae citriodoratae folium" adıyla kayıtlıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişmeyen bu bitkiden elde edilen drog, "yalancı melisa, limon kokulu oğulotu" adlarıyla bilinir. Yapraklar halk arasında iştah açıcı ve yatıştırıcı olarak, ayrıca şeker hastalığına karşı kullanılmaktadır. Bu çalışmada dört farklı bölgeden ve 5 değişik ilden (Ankara, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Muğla) 14 ayrı örnek satın alınmıştır. Ayrıca standart numune olarak kullanılmak üzere Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden taze örnekler temin edilmiştir. Standart numunenin ve piyasadan satın alınan örneklerin öncelikle morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Anatomik çalışmada standart numunenin yapraklarından enine ve yüzeysel kesitler, sap kısmından ise enine kesitler alınarak mikroskopta incelenmiş ve yaprağın anatomik yapısı belirlenmiştir. Ayrıca standart numunenin ve piyasadan alınan örneklerin toz drog örnekleri incelenerek, karakteristik anatomik yapıları tespit edilmiştir. Yapılan anatomik incelemeler sonucunda yaprağın bifasiyal olduğu, alt yüzünde anomositik tipte stoma (4-6 komşu hücresi) taşıdığı belirlenmiştir. Alt yüzde daha yoğun olmak üzere bol miktarda örtü ve salgı tüyü gözlenmiştir. Yaprak sapından alınan enine kesitte ise örtü ve salgı tüylerinin üst yüzeyde toplandığı saptanmıştıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAloysia Citriodoraen_US
dc.subjectVerbenaceaeen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectPowder Drugen_US
dc.subjectMorfolojien_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectToz Drogen_US
dc.titleMorphological and anatomical investigation of drugs sold with the name of Yalancı Melisa (Aloysia citriodora) in Turkeyen_US
dc.title.alternativeYalancı Melisa adıyla satılan drogların morfolojik ve anatomik incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKendir, Gulsen
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record