Now showing items 1-1 of 1

    • İstinye Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi 

      İstinye Üniversitesi; İstinye Üniversitesi (İstinye Üniversitesi, 2018)
      İşbu Yönerge’nin amacı; İstinye Üniversitesin’de üretilen, elektronik ve basılı her türlü akademik çalışmanın açık erişim standartlarına uygun olarak derlenmesini ve Kurumsal Akademik Arşivi’nde korunmasını sağlamak; ...