Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Çağla
dc.contributor.authorAğan, Cansu
dc.date.accessioned2020-09-24T13:58:14Z
dc.date.available2020-09-24T13:58:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖZER Ç,AĞAN C (2019). Polonya Mutfak Kültürü Yansıması ve Polonezköy Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1336 - 1348. Doi: 10.26677/TR1010.2019.245en_US
dc.identifier.issn2587-0890
dc.identifier.issn2587-0890
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26677/TR1010.2019.245
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1100
dc.description.abstractMutfak kültürü, o bölgede yaşayan toplumların yaşam biçimlerini, yeme alışkanlıklarını yansıtan en önemli öğelerden biridir. Toplumlar farklı gelenek ve görenekleri ile kendi mutfak kültürlerini oluşturmakta ve bu anlamda birbirlerinden etkilenerek yaşadıkları bölgede mutfak kültürlerini geliştirmektedirler. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibariyle yüzyıllardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve mutfak kültürünü, yeme içme alışkanlıklarını geliştirerek günümüze kadar taşımıştır. Polonezköy, bunun en güzel örneklerinden biri olup 1842 yılındaki göçler nedeniyle şu an İstanbul’da Beykoz ilçesinin mahallesi olan ve İstanbul’un arka bahçesi olarak bilinen Polonezköy’de kurulmuş ve farklı kültürel yapısıyla özellikle gastronomi, tabiat parkı ve arıcılık müzesi ile doğa turizmi açısından sakladığı güzelliklerle ulusal ve uluslararası anlamda ilgi çeken yerlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada amaç öncelikle Polonezköy Mahallesi’nde yaşayan Polonya kökenli halkın var olan mutfak kültürünü ortaya koymak, birlikte yaşadıkları Türk halkının sahip olduğu mutfak kültürü ile etkileşimini incelemek ve Polonya mutfak kültürünün sürdürülebilirliğini belirlemektir. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve betimsel analiz ile elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Polonya mutfak kültürünün devam eden nesillere anlatmak ve aktarmak, aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla yaptıkları yemeklerle mutfaklarının sürdürebilir olmasını sağlamak istedikleri, Polonya ve Türk halkı için olumlu bir mutfak etkileşimi yaşandığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractCulinary culture is one of the most important elements reflecting the lifestyle and eating habits of the communities living in the region. Societies create their own culinary culture with different traditions and customs and in this sense, they are affected by each other and develop their culinary culture in their region. Turkey, have done as the geographical location where centuries home to different cultures and culinary culture, has moved up to the present by improving their eating and drinking habits. Polonezköy is one of the most beautiful examples of this and has been established in Polonezköy which is the village of Beykoz district in İstanbul due to the migrations in 1842 and has become one of the places of interest in the national and international sense especially in terms of gastronomy and nature tourism with its different cultural structure. The aim of this study is to investigate the culinary interactions of Polish people living in Polonezköy and Turkish people living together with and to determine whether the Polish culinary culture is sustainable. A semi-structured interview form which is one of the qualitative research methods, was used to collect the data and the obtained data were evaluated by descriptive analysis. It was seen that they wanted to ensure that the food they made to introduce Polish culinary culture to their generation at the same time and to introduce the food to tourists was sustainable and there was a positive culinary interaction for the Polish and Turkish people.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.26677/TR1010.2019.245en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastronomien_US
dc.subjectMutfak Kültürüen_US
dc.subjectPolonezköyen_US
dc.subjectPolonyalı Mutfak Kültürüen_US
dc.subjectTürk Mutfak Kültürüen_US
dc.subjectCulinary Cultureen_US
dc.subjectGastronomyen_US
dc.subjectPolonezköyen_US
dc.subjectPolish Culinary Cultureen_US
dc.subjectTurkish Culinary Cultureen_US
dc.titlePolonya mutfak kültürü yansıması ve Polonezköy örneğien_US
dc.title.alternativeReflection of Polish Culinary culture and Polonezköy caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDÇağla Özer / 0000-0001-8471-8607en_US
dc.contributor.authorIDCansu Ağan / 0000-0001-9043-8767en_US
dc.contributor.institutionauthorÖzer, Çağla
dc.contributor.institutionauthorAğan, Cansu
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1336en_US
dc.identifier.endpage1348en_US
dc.relation.journalTürk Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.wosauthoridÇağla Özer / L-6470-2018
dc.contributor.scopusauthoridCansu Ağan / 57211870647


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record