Show simple item record

dc.contributor.authorGürsoy, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-10-19T10:54:21Z
dc.date.available2020-10-19T10:54:21Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGÜRSOY Ç (2020). OSMANLI DEVLETİ’NDE YETİM MALLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA. BELGİ DERGİSİ, 2(19), 2082 - 2098. Doi: 10.33431/belgi.613732en_US
dc.identifier.issn2146-4456
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33431/belgi.613732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1142
dc.description.abstractDevletler mensup oldukları din ve gelenek-görenekleri doğrultusunda oluşturdukları hukuk kuralları çerçevesinde yetimlerin yaşama koşullarını mümkün olduğunca üst seviyelerde tutmaya özen göstermişlerdir. Osmanlı’da ise yetimler; yakın akrabaların gözetimi, koruyucu aile uygulaması, hayırseverlerin ve devlet kurumlarının desteği, evlat edindirme politikaları ile rüşt yaşına gelene kadar maddi-manevi korunmuşlardır. Kendilerine mülk-para kalan yetimlerin dışarıdan herhangi bir maddi desteğe ihtiyaç duymadan yaşantılarını devam ettirmek için hukuki düzenlemelerin yanı sıra vasi uygulaması devreye sokulmuştur. Çalışma, Osmanlı Devleti’nde 16. ve 17. yüzyıllarda yetimlere kalan mülk ve paralar üzerine odaklanmıştır. Bu kapsamda yetim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mülklerin yıpranmadan işlevini sürdürebilmesi, paraların değerini kaybetmeden korunabilmesi için alınan önlemlere dikkat çekilmiştir. Paraları değerlendirme usulleri, gerektiğinde satılan, kiralanan ya da tamir edilen mallar, hisselere ayrılmış olanlar ve mülk dışındaki yetim malları araştırılmıştır. Çalışmada esas kaynak olarak İstanbul Kadı Sicillerinin latinize edilmiş 40 cildinden yetim-vasi-eytam gibi referans kelimelerin geçtiği hüccetler kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractStates have cared to keep the living conditions of orphans as high as possible within the framework of the rules of law established in line with their religion and customs-traditions. As for the orphans in the Ottoman Empire, they were materially and spiritually protected until they reached lawful age within the supervision of close relatives, foster family practice, the support of philanthropists and government agencies as well as the adoption policies. In addition to legal arrangements, a guardian practice was put into action in order to maintain the lives of orphans who inherited propertymoney without the need for any external financial support. This study focuses on the property and money bequested to orphans in the Ottoman Empire during the 16th and 17th centuries. In this context, special attention has been paid to the measures taken to maintain the function of the property without fraying out and to preserve the money without monetary depreciation in order to meet the needs of orphans. Procedures for assessing money, items sold, rented or repaired when needed, divided shares and the orphan goods other than property have been examined. Out of the 40 latinized volumes of İstanbul Kadi Records, the documents which involve reference words like orphan-guardian have been used as a resourceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.33431/belgi.613732en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectİstanbul Kadı Sicillerien_US
dc.subjectYetimen_US
dc.subjectVasien_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectIstanbul Kadi Registry Recortsen_US
dc.subjectOrphanen_US
dc.subjectGuardianen_US
dc.titleOsmanlı Devleti’nde yetim mallarının sürdürülebilirliği hakkında bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on the sustainability of orphan property in the Ottoman Stateen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDÇiğdem Gürsoy / 0000-0001-9292-1963
dc.contributor.institutionauthorGürsoy, Çiğdem
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage2082en_US
dc.identifier.endpage2098en_US
dc.relation.journalBELGİ DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.wosauthoridÇiğdem Gürsoy / L-5412-2018
dc.contributor.scopusauthoridÇiğdem Gürsoy / 57208859711


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record