Güncel Gönderiler

  • İstinye Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi 

    İstinye Üniversitesi; İstinye Üniversitesi (İstinye Üniversitesi, 2018)
    İşbu Yönerge’nin amacı; İstinye Üniversitesin’de üretilen, elektronik ve basılı her türlü akademik çalışmanın açık erişim standartlarına uygun olarak derlenmesini ve Kurumsal Akademik Arşivi’nde korunmasını sağlamak; ...