Show simple item record

dc.contributor.authorSelvi, Selin
dc.date.accessioned2020-11-19T12:29:17Z
dc.date.available2020-11-19T12:29:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationSelvi, Selin. (2019). Potent bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren dinükleer palladyum(II) kompleksinin {[pd(sac)(terpy)](sac)} [pd2(terpy)2(m‐ tas‐ n1,n4)]so4⋅11h2o meme kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1221
dc.descriptionTez Danışmanı: Prof. Dr. Engin Ulukayaen_US
dc.description.abstractMeme kanseri, tüm dünyada morbidite ve mortalite açısından önde gelen kanser türlerinden biridir. Tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser tipi olup, tüm kanser ölümleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanseri tedavisinde cerrahi girişim ve radyoterapinin yanı sıra kemoterapi de önemli bir yer tutmaktadır. Platin/Palladyum bazlı koordinasyon bileşikleri 25 yıldan uzun süredir kemoterapi tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar, sisplatinin birçok kanser türünde güçlü bir anti-tümör aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Fakat sisplatinin aşırı toksik olması, nefrotoksisiteye (böbrek hasarı) ve ototoksisiteye (yüksek işitme kaybı) neden olmaktadır. Bu nedenle sisplatinden farklı özelliklere sahip, daha etkili olabilecek yeni kompleksler sentezlenmekte ve anti-kanser aktiviteleri araştırılmaktadır. Bu amaçla sentezlenen bileşiklerden biri de çok çekirdekli metal kompleksleridir. Özellikle DNA‟ya bağlanma afinitelerinin yüksek olması ve kanser hücreleri üzerinde güçlü sitotoksik etki göstermesi, bu kompleksleri daha etkili tedavi yaklaşımlarını ortaya çıkarılması açısından önemli hale getirmiştir. Sunulan tezde, dinükleer Pd(II) kompleksinin, meme kanseri hücrelerini hedefleyerek güçlü bir sitotoksik ve sitostatik aktiviteye neden olduğu bulunmuş olup bulgular yeni bir tedavi seçeneği olarak umut vermektedir. Sonuç olarak, Dinükleer, Palladyum tedavisinin, kadın meme kanseri tedavisinde kullanılabileceği öngörülerek in vivo deneylerin yapılması gerekmektediren_US
dc.description.abstractBreast cancer is one of the leading cancer types worldwide in terms of morbidity and mortality. It is the most common type of cancer among women all over the world and ranks second among all cancer deaths. In addition to surgical intervention and radiotherapy, chemotherapy plays an important role in the treatment of breast cancer. Platinum / Palladium-based coordination compounds have been used in chemotherapy treatment for more than 25 years. Studies have shown that cisplatin has strong anti-tumor activity in many types of cancer. However, excessive toxicity of cisplatin causes nephrotoxicity (kidney damage) and ototoxicity (high hearing loss). Therefore, new complexes with different properties than cisplatin, which may be more effective, are synthesized and anti-cancer activities are being investigated. One of the compounds synthesized for this purpose is multi-core metal complexes. In particular, their high binding affinity to DNA and their strong cytotoxic effects on cancer cells have made these complexes important for the development of more effective treatment approaches. In this thesis, dinuclear Pd (II) complex has been found to cause strong cytotoxic and cytostatic activity targeting breast cancer cells. These findings indicate that XXXX compound serve a promising a new treatment option. In conclusion, Dinuclear, Palladium treatment can be used in the treatment of female breast cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectApoptozen_US
dc.subjectPalladyumen_US
dc.subjectSitotoksisiteen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectPalladiumen_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.titlePotent bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren dinükleer palladyum(II) kompleksinin {[pd(sac)(terpy)](sac)} [pd2(terpy)2(m‐ tas‐ n1,n4)]so4⋅11h2o meme kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA potent anti-cancer compound: investigation of cytotoxic / cytostatic effects and mechanisms of dinuclear palladium (II) complex containing terpiridine {[pd (sac) (terpy)] (sac)} [pd2 (terpy) 2 (m ‐ stone ‐ n1, n4)] on breast cancer cellsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record