Show simple item record

dc.contributor.authorBal-Ozturk, Ayca
dc.contributor.authorPuren Akguner, Zeynep
dc.date.accessioned2020-11-23T07:59:34Z
dc.date.available2020-11-23T07:59:34Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖZTÜRK A. B,AKGÜNER Z. P (2020). İpek Fibroin/Polivinil Alkol Esaslı İlaç Taşıyıcı Yara Örtüleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), 25 - 34. Doi: 10.19113/sdufenbed.561177en_US
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.issn1308-6529
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.19113/sdufenbed.561177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1232
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, potansiyel yara örtüsü olarak ilaç taşıyıcı-yeni bir karboksil modifiyeli poli(vinil alkol)-çapraz bağlı ipek fibroin esaslı hidrojel filmi (İF/PVA) geliştirmektir. Çapraz bağlı hidrojellerin hazırlanması için poli(vinil alkol) (PVA),karboksil modifiye poli(vinil alkol) (PVA-COOH) verecek şekilde süksinik anhidrit (SA) ile modifiye edilmiş, FTIR ve 1H NMR analizleri ile karakterize edilmiştir. Takiben çözücü döküm yöntemi ile 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) karbodiimid (EDC) ve n-hidroksisüksinimid (NHS) varlığında farklı konsantrasyonlarda PVA-COOH ve ipek fibroin (İF) esaslı bir seri hidrojel filmler hazırlanmıştır. Elde edilen filmlerin yapıları FTIR ve XRD analizleri ile karakterize edilmiş, yüzey morfolojileri optik mikroskop altında incelenmiş, şişme davranışları ve mekaniksel dayanım özellikleri belirlenmiştir. Gerçekleştirilen sitotoksisitetestleri ile sentezlenen İF/PVA membran yara örtülerinin toksik olmadığı bulunmuştur. Optimum özelliklere sahip İF/PVA hidrojel filmine model ilaç olarak kuersetin yüklenmiş, etken madde yüklü filmlerin fosfat tamponu ortamında (pH:7,4) salım davranış profili incelenmiştir. Gerçekleştirilen in vitroyara modeli (çizik testi) sonuçları, 10 güne kadarkontrollü kuersetin salım profili gösteren İF/PVA filminin potansiyel ilaç taşıyıcı bir yara örtüsü olarak kullanılabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to develop a novel carboxyl modified poly(vinyl alcohol) - crosslinked silk fibroin based hydrogel film (IF/PVA) as a potential drug carrier wound dressing. For the preparation of crosslinked hydrogels, poly(vinyl alcohol) (PVA) was modified with succinic anhydride (SA) to give carboxyl modified poly(vinyl alcohol) (PVA-COOH) and characterized by FTIR and 1H NMR analyzes. Subsequently, a series of hydrogel films based on different concentrations of PVA-COOH and silk fibroin (IF) were prepared in the presence of 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) and nhydroxysuccinimide (NHS) by solvent casting method. The structures of the synthesized films were characterized by FTIR and XRD analyzes and their surface morphology was examined under optical microscope and their swelling behavior and mechanical strength properties were determined. According to the performed cytotoxicity tests, it was found that the synthesized IF/ PVA membrane dressings were not toxic. The selected IF/PVA hydrogel film with optimum properties was loaded with quercetin as a model drug and their release profile was investigated in phosphate buffered media (pH: 7.4). The results of the in vitro wound model (scratch test) have shown that IF/PVA film showing a controlled quercetin release profile over 10 days can be used as a potential drug-carrier wound dressing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.19113/sdufenbed.561177en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİpek Fibroinen_US
dc.subjectPolivinil Alkolen_US
dc.subjectYara Örtüsüen_US
dc.subjectHidrojel Filmen_US
dc.subjectKontrollü Salımen_US
dc.subjectSilk Fibroinen_US
dc.subjectPolyvinyl Alcoholen_US
dc.subjectWound Dressingen_US
dc.subjectHydrogel Filmen_US
dc.subjectControlled Releaseen_US
dc.titleİpek fibroin/polivinil alkol esaslı ilaç taşıyıcı yara örtülerien_US
dc.title.alternativeSilk fibroin/polyvinyl alcohol based drug carrier wound dressingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6502-528Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9626-1605en_US
dc.contributor.institutionauthorBal-Ozturk, Ayca
dc.contributor.institutionauthorPuren Akguner, Zeynep
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record