Show simple item record

dc.contributor.authorSafi, Ismail
dc.date.accessioned2020-11-30T08:39:00Z
dc.date.available2020-11-30T08:39:00Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSAFİ İ (2018). Cumhuriyet Döneminde Kahvehanelerin Mekânsal İşlevselliği ve Siyasal Figür Olarak Kahvehaneler. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 293 - 304.en_US
dc.identifier.issn1308-5549
dc.identifier.issn2147-4206
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1258
dc.description.abstractAraştırmanın amacı Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir miras olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan kamusal alandaki kahvehanelerin siyasi ortamın şekline göre değişimlere uğraması ve güncele adapte olup olmadığıdır. Türk siyasi hayatında kırılmaların yaşandığı yıllarda kahvehaneler kamusal alanda siyasetin en çok etkisinde kalan yer olmuştur. İktidarın politikalarını benimsetmeye çalıştığı, partilerin propagandalarını yaptığı ve siyasetteki kutuplaşmaların vücut bulduğu alan olmuştur. Siyasi otoritenin her zaman için etki alanı içinde tutmayı arzuladığı bu mekânlar toplum tarafından sık uğrak yerleri olmuştur. Kahvehaneler sadece siyasetin konusu olmamış, aynı zamanda dönemin kültür hayatının da etkin bir parçası olmuştur. Siyaset ve kültürel hayatla bu kadar iç içe geçmesi sonucu, kahvehaneler Türkiye’ye özgü bir yapı hali gelmiştir. Özellikle 40’lı ve 50’li yıllarda üniversite çevresindeki kahvehaneler, dönemin aydınlarının buluşma noktası haline gelmiş ve kültürel yaşamda kültürel üretim mekânı haline gelmiştir. Bu çalışmada, kahvehanelerin sosyal kaynaşma aracı olmasının yanı sıra, dönemin siyasi yapısına göre farklılık gösterdiği ve dönemin siyasal ruhunu diğer kamusal alanlara göre daha çok barındırdığı sonucuna varılmıştır. Özellikle Türk siyasi tarihinde sol-sağ çatışmalarının yaşandığı yıllarda kahvehanelerin mekânsal değişiminin siyasi etkileri ve sonuçları ortaya çıkmıştır. 70’lı yıllardan itibaren giderek siyasi çatışmanın içinde yer kalan kahvehanelerin, 80 darbesi sonrasındaki ekonomik yapının değişimine ayak uydurması gözlemlenmiştir. Ekonomik değişimlerin sonucu olarak, kahvehaneler giderek depolitize olmuştur. Liberal ekonomi politikalarının da etkisiyle birlikte, artık kahvehanelerin yerlerini kafe/kafeteryalar almıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the research is to understand if the coffeehouses in public sphere have adapted to the alteration with the political sphere from Ottoman Empire to Republic of Turkey. The coffeehouses turned out to be the locations which had been influenced by the politics during major changes in Turkish political life. These locations became the cradle for propagating political party programs along with the government’s propaganda, thus also became the cradle of political polarization. These locations, after visited by public, turned out to be places which political authority desired to influence. Coffeehouses didn’t only became a topic at politics, but also played a significant role in cultural life. So, embracing both politics and cultural the coffeehouses in Turkey assumed a unique role. Especially in 40’s and 50’s, the coffeehouses located around universities became a meeting point for the intellegencia and also a place for intellectual production. In this study, it is understood that the coffeehouses along with being a socialization space, they also differed according to the political structure of the era and reflects the political essence much better and more compared to other places public sphere. Especially during the spatial changes at coffeehouses political impacts and results were emerged. The adaptation of coffeehouses were observed, from the political disputes of 70’s to the economics changes in the post 80 coup d’état. As a result of the economic changes, coffeehouses have become depoliticized. Nowadays with the influence of liberal economic policies, cafeterias take the place of coffeehouses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKahvehaneen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectTürk Siyasal Hayatıen_US
dc.subjectSosyo-ekonomik Değişimen_US
dc.subjectCafé/coffeehouseen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectTurkish Political Lifeen_US
dc.subjectSocio-economic Changeen_US
dc.titleCumhuriyet döneminde kahvehanelerin mekânsal işlevselliği ve siyasal figür olarak kahvehaneleren_US
dc.title.alternativeSpatial functionality of coffeehouses in the Republican period and coffeehouses as political figureen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSafi, Ismail
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage293en_US
dc.identifier.endpage304en_US
dc.relation.journalÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record