Show simple item record

dc.contributor.authorErtugrul, Melik
dc.date.accessioned2020-12-07T08:22:43Z
dc.date.available2020-12-07T08:22:43Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationERTUĞRUL M (2020). YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLI NAKİT AKIŞLARININ DEĞER İLİŞKİSİ. Mali Çözüm, 30(160), 101 - 123.en_US
dc.identifier.issn1303-5444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1264
dc.description.abstractYatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları (YFKNA), firmaların gelecek dönemlerdeki ana faaliyetlerinden nakit sağlayabilme gücü açısından önemli bir göstergedir. Bir firmanın bugünkü değeri gelecekteki nakit akımlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda, YFKNA’daki artışın firmanın piyasa değerini olumlu yönde etkilemesi beklenmelidir. Çalışmamızda, 2009-2018 döneminde Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören 287 firmanın verileri kullanılarak YFKNA’nın firmaların piyasa değeri üzerindeki etkisi Fiyat Modeli’nin modifiye edilmiş versiyonu ile araştırılmaktadır. YFKNA’nın firma değeri üzerindeki etkisinin pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı olduğunu ortaya koyan analiz sonuçlarımız, YFKNA’nın hisse senedi fiyatlarınca yansıtıldığını ve piyasaya faydalı bilgiler sunduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractInvesting Cash Flows (CFI) are indicators of the future performance and cash generation power from core operating activities of a firm. Since future cash flows are one of the major determinants of the current firm value, an increase in CFI should be expected to positively affect the current firm value. In this study, based on a sample of 287 listed firms on Borsa Istanbul between 2009 and 2018, the association between CFI figures and market value of equity is analysed by employing a modified version of the Price Model. Regression outcomes document evidence for the positive value relevance of CFI, which should be read as follows: CFI figures provide useful information for valuation as they are reflected in share prices.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYatırımen_US
dc.subjectNakit Akışlarıen_US
dc.subjectNakit Akış Tablosuen_US
dc.subjectDeğer İlişkisien_US
dc.subjectInvestingen_US
dc.subjectCash Flowen_US
dc.subjectCash Flow Statementen_US
dc.subjectValue Relevanceen_US
dc.titleYatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışlarının değer ilişkisien_US
dc.title.alternativeValue relevance of investing cash flowsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2068-2080en_US
dc.contributor.institutionauthorErtugrul, Melik
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue160en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.journalMali Çözümen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record