Show simple item record

dc.contributor.authorYagci, Mustafa
dc.contributor.authorGursoy, Cigdem
dc.date.accessioned2021-01-13T07:18:49Z
dc.date.available2021-01-13T07:18:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYağcı, M , Gürsoy, Ç . (2019). Osmanlı Devleti’nde İktisadi Zihniyet, Kurumlar ve Para Vakıfları . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 37-67 . DOI: 10.31679/adamakademi.546487en_US
dc.identifier.issn2146-4936
dc.identifier.issn2645-9019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31679/adamakademi.546487
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1316
dc.description.abstractSon yıllarda ön plana çıkan iktisadi kalkınma ve ülkelerin kalkınma tecrübelerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmalarda kurumsal bakış açısı önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu çalışmalar her ne kadar ülkeler arası gelişmişlik farklarına tarihsel yönden farklı açıklamalar getirmeye çalışsalar da tarihi kurum ve tecrübelere bakışları, bu kurumların kendi tarihsel bağlamları içinde incelenmesi ve bu kurumları ortaya çıkaran fikirsel altyapının, iktisadi sistem tasavvurunun incelenmesi anlamında eksik kalmaktadır. Bu çalışma Osmanlı Devleti tecrübesinde kurum olarak vakıfların ve özelde para vakıflarının önemini ve işlevini tarihi vesikalarla incelemekle beraber bu kurumların ortaya çıkmasına sebep olan iktisadi düşünce altyapısına dikkat çekiyor. Bunu yaparken, kurumsal teori çerçevesinde iktisat tarihi, siyasal iktisat, iktisadi kalkınma ve iktisadi fikirlerin kurumların oluşumuna yaptığı etki ile disiplinler arası bir bakış açısı ile para vakıflarını ortaya çıkaran iktisadi zihniyeti gözden geçiriyor. Bu çalışma gösteriyor ki, para vakıfları dışlayıcı değil kapsayıcı kurumlar olarak yüzyıllar boyunca tarihi şartlara uyum göstermiş, Osmanlı Devleti siyasal ve iktisadi sisteminin sürdürülebilir kılınmasında önemli etkenlerden biri olmuşlardır ve günümüzdeki sürdürülebilir ve eşitlikçi gelir paylaşımı tartışmalarına da ışık tutmaktadırlar.en_US
dc.description.abstractIn the last few years institutional perspective has an important place in researches on economic development and comparative analysis of economic development experiences in different states. Even though these studies try to bring a historical perspective to the divergence of economic development levels among states, they come short in their analysis with respect to their views on historical institutions and experiences, explanation of these institutions within their historical context and the ideational foundation, economic system vision that gives rise to these institutions. This study not only examines the importance and functioning of awqafand more specifically cash waqfsas institutions in the Ottoman State experience, but also draws attention to the foundation of economic ideas that enables the rise of these institutions. In doing so, this research utilizes institutional theory perspective with an interdisciplinary orientation of economic history, political economy, economic development and the influence of economic ideas on institutional formation. This study shows that cash waqfsas inclusive institutions have adapted to the historical circumstances, have been one of the essential elements in ensuring the sustainability of the economic and political system in the Ottoman State and they shed light to the contemporary debates on sustainable and egalitarian wealth distribution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.31679/adamakademi.546487en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectİktisadi Zihniyeten_US
dc.subjectKurumlaren_US
dc.subjectVakıfen_US
dc.subjectPara Vakıflarıen_US
dc.subjectOttoman Stateen_US
dc.subjectEconomic Mindseten_US
dc.subjectInstitutionsen_US
dc.subjectWaqfen_US
dc.subjectCash Waqfsen_US
dc.titleOsmanlı Devleti’nde iktisadi zihniyet, kurumlar ve para vakıflarıen_US
dc.title.alternativeEconomic mentality, institutions and cash waqfs in the Ottoman Stateen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5911-9119en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9292-1963en_US
dc.contributor.institutionauthorYagci, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorGursoy, Cigdem
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.journalAdam Akademi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record