Show simple item record

dc.contributor.authorGurpinar, Saadet
dc.contributor.authorAgan, Cansu
dc.contributor.authorOzer, Cagla
dc.date.accessioned2021-01-13T07:19:07Z
dc.date.available2021-01-13T07:19:07Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGürpınar, S , Ağan, C , Özer, Ç . (2020). GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYEN UYGULAMALARI: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 5-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/55422/709569en_US
dc.identifier.issn2687-6302
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1317
dc.description.abstractEtkin hijyen uygulamaları, gıda kaynaklı oluşabilecek hastalıkların önlenmesinde önemli olup ilk basamağını el hijyeni oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeme-içme sektöründe istihdam sağlanan ilgili lisans öğrencilerinin bu konudaki uygulamaları eksiksiz olarak takip etmeleri gerekmektedir. Bu çalışma Gıda Güvenliği, Hijyen ve Sanitasyon dersinde verilen el yıkama tekniğinin etkin bir şekilde uygulama durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde ilgili dersi alan 50 öğrenci katılmış olup el yıkama öncesi ve tekniğine uygun el yıkama sonrasında ellerinden swab örnekleri alınarak Plate Count Agar (PCA) besiyerine toplam aerobik bakteri sayımı yapmak üzere swab ekimleri yapılmıştır. 30°C’de 72 saat inkübe edilen besiyeri plaklarında sayım yapılmıştır. Yıkama öncesi ve sonrası veriler karşılaştırıldığında, 41 öğrencinin elinde başlangıç yükünde %99 ve üzeri, 4 öğrencide %85-75 aralığında ve 5 öğrencide ise %50 ve aşağısında azalma tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda yiyecek-içecek işletmelerinde çalışacak olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri çapraz bulaşmada aracı oldukları için, doğru el yıkama tekniklerien_US
dc.description.abstractEffective hygiene practices are important to prevent of foodborne diseases, and the first step is hand hygiene applications. Therefore the graduated students in related departments who has provided employment opportunity for the food and beverage sector are obliged to follow the applications The aim of this study was to evaluate effectiveness of the practical application of hand hygiene education given in Food Safety, Hygiene and Sanitation course. The study was carried out with fifty students who take the course in the Gastronomy and Culinary Science Department. Swab samples were taken from the hands before and after hand washing with the explained procedure and swab sowing was performed on Plate Count Agar (PCA) medium for total aerobic bacterial count. The petri plates were incubated at 72 h at 30°C and counted. When the pre-wash and post-wash data were compared, it was found that 41 students had a reduction in the initial load of 99% and above, 4 students in the 85-75% range and 5 students in 50% and below. When the pre-wash and post-wash data were compared, it was found that 41 students had a reduction in the initial load of 99% and above, 4 students in the 85-75% range and 5 students in 50% and below. At the end of the study since students of the department of gastronomy and culinary arts who will work in food and beverage enterprises are intermediaries in cross contamination, it is seen that the right hand washing techniques are very important at this point and the expected goal is reached after the training given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEl Hijyenien_US
dc.subjectGastronomien_US
dc.subjectGıda Güvenliğien_US
dc.subjectHijyen ve Sanitasyonen_US
dc.subjectToplam Bakterien_US
dc.subjectHand Hygieneen_US
dc.subjectHandwashing Techniqueen_US
dc.subjectGastronomyen_US
dc.subjectTotal Aerobic Bacteriaen_US
dc.titleGastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin el hijyen uygulamaları: İstinye Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeHand hygiene applications of gastronomy and culinary arts students:the case of Istinye Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8213-3146en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9043-8767en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8471-8607en_US
dc.contributor.institutionauthorGurpinar, Saadet
dc.contributor.institutionauthorAgan, Cansu
dc.contributor.institutionauthorOzer, Cagla
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.journalTurizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record