Show simple item record

dc.contributor.authorYararel, Bilge
dc.date.accessioned2021-01-13T11:17:36Z
dc.date.available2021-01-13T11:17:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYararel, B . (2019). Ofis Tasarımında Ergonomik ve Antropometrik Etkenler . Mimarlık ve Yaşam , 4 (1) , 141-153 . DOI: 10.26835/my.555794en_US
dc.identifier.issn2564-6109
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26835/my.555794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1321
dc.description.abstractErgonomi, insan ve bulunduğu çevrenin fiziksel ve psikolojik açıdan birbirleri ile uyumlandırılması, insanın bedensel ve ruhsal yönden zorlamadan yeteneklerini en rahat şekilde kullanabilme süreci olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar ve makineler üzerinde çeşitli iş ve çevre koşullarına ilişkin özellikler, eğilimler, yetenekler ve sınırlılıklar bulunmaktadır. Günümüz modern dünyasında ofis çalışanlarının çoğu çalışma ortamları ve koşulları açısından çeşitli problemlerle karşılaşmakta ve bu durum çalışanların beden ve ruh sağlığı ile iş verimliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. İş yerlerinde meydana gelen sorunlar, araç-gereçlerin ve mobilyaların ergonomik etkenler göz önüne alınmadan tasarlanması, uygun olmayan çevresel koşullar ve insanın bir makine gibi düşünülmesi, psikolojik olarak çalışanlar üzerinden incelendiğinde huzursuzluğa, tatminsizliğe ve iş veriminde düşüşe neden olmaktadır. Bu durum çalışanların psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanın psikolojik ve fizyolojik yönden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, onun gelişen teknoloji, makineler ve çalışma sistemleri karşısında yetersiz kalmasını önleyecek ofis mekanlarının düzenlenmesiyle sağlanabilir. İnsanın antropometrik ölçüleri, anatomik yapısı, fizyolojik kapasitesi ve toleransları göz önünde tutulmalıdır. Endüstriyel iş ortamında oluşabilecek, organik ve psikolojik stresler karşısında minimum değerde etkilenmeyi sağlayacak ergonomik ve antropometrik veriler doğrultusunda araştırmalar yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ofis ergonomisinin çalışma psikolojisine ve iş verimine etkisini incelemektir. Bu çalışmada, literatür taraması yapılarak bu konuda yayınlanmış makaleler ve diğer bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır.en_US
dc.description.abstractErgonomy is defined as the orientation process of people and the environment in terms of physical and psychological aspects, the process of people use their potentials without any bodily or mental difficulties. There are features regarding various professions and environmental conditions as well as tendencies, abilities and limitations on people and machines. In today’s contemporary world, most of the office workers face with some problems about working environments and conditions that affects the bodily and mental health as well as labor productivity the employees negatively. The problems which emerge in the work place, designing the tools and furnitures without considering the ergonomic factors, unsuitable environmental conditions and considering people as machines led uneasiness, dissatisfaction and reduced labor productivity among people. Dicrease in labor productivity affect employees’psychology negatively. In order to prevent this psychological and physical negativity, the arrangement of the office spaces in a way that doesn’t let people fail before machines and working systems is necessary. By considering human antropometric measurament, anatomic structure, physiological capacity and tolerance; by providing the conditions which make them get affected under organic and psychological stress minimal, new thought systems and newfuture thought systems must be build by researching ergonomic office designs. The scope of this work is examining the office furniture’s effect on working psychology and labor productivity. In this work, the articles and other scientific resources are used by making a literatüre review.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.26835/my.555794en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectOfisen_US
dc.subjectÇalışan Sağlığıen_US
dc.subjectÇevresel Etkenleren_US
dc.subjectErgonomyen_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectOfficeen_US
dc.subjectWorker Healthen_US
dc.subjectEnvironment Effectsen_US
dc.titleOfis tasarımında ergonomik ve antropometrik etkenleren_US
dc.title.alternativeErgonomic and antropometric effects in office designen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6448-3660en_US
dc.contributor.institutionauthorYararel, Bilge
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.relation.journalMimarlık ve Yaşamen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record