Show simple item record

dc.contributor.authorHacıbebekoglu, Hüseyin Can
dc.date.accessioned2021-01-15T12:32:32Z
dc.date.available2021-01-15T12:32:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationHacıbebekoğlu, H . (2019). TÜRKİYE’NİN SON ÇEYREK YÜZYILININ BÜYÜME MUHASEBESİ . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 19 (37) , 49-61 . DOI: 10.30976/susead.443028en_US
dc.identifier.issn2148-3043
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30976/susead.443028
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1342
dc.description.abstractBu çalışmada 1991 – 2017 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Türkiye’nin büyüme muhasebesi analiz edilmiştir. Bu amaçla teorisi Solow büyüme muhasebesine dayanan ve Dünya Bankası’ndan elde edilen verilerle 26 yıllık bir dönemde Türkiye’de büyümenin kaynakları hesaplanmıştır. Büyüme muhasebesi ülke ekonomilerinin hangi faktörlere dayanarak büyüdüğünü görebilmemiz için uygulanabilir ve analiz edilebilir bir yöntemdir. Büyüme muhasebesi sayesinde ekonominin dinamiklerini, artı ve eksilerini görebilmek mümkündür. Büyüme muhasebesinin en önemli sonucu toplam faktör verimliliğinin ölçülmesidir. Toplam faktör verimliliği ise aynı miktar işgücü ve sermayeyle daha fazla çıktı üretebilmek anlamına yani verimlilik artışı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada toplam faktör verimliliği hesaplanarak üretime olan katkısı ortaya konmuş ve üretim faktörlerinin payı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki en önemli faktörün fiziksel sermaye birikimi olduğu anlaşılmıştır. Günümüz Türkiye’sinin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan cari açıktır. Cari açık da, üretimin çok fazla sermaye malına dayanması ve bu sermayenin ise ithalatla sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Büyüme muhasebesi yöntemi sayesinde cari açığın neden kaynaklandığı da tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, Turkey's growth accounting is analyzed for the period covering 1991-2017. For this purpose, the theory of Solow growth accounting and 26-years period’s data that was obtained from the World Bank are calculated to find Turkey’s sources of growth. Growth accounting is a feasible and analytical method that shows us which factors underlying the economic growth. Growth accounting makes it possible to see the dynamics, the advantages and disadvantages of the economy. The most important finding of growth accounting is to measure total factor productivity. The total factor productivity means increased productivity and it is possible to produce more output with the same amount of labor and capital. In this study, total factor productivity, contribution of the production factors and share of production factors are calculated. In the result of the study, it is revealed that the accumulation of physical capital is the most important factor for Turkey's economic growth accounting. The most important issues of today's economy of Turkey is that current account deficit which is based on too much capital import. Therefore, we identify the cause of the current account deficit thanks to the method of Solow growth accounting.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.30976/susead.443028en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBüyüme Muhasebesien_US
dc.subjectSolow Artığıen_US
dc.subjectToplam Faktör Verimliliğien_US
dc.subjectGrowth Accountingen_US
dc.subjectSolow Residualen_US
dc.subjectTotal Factor Productivityen_US
dc.titleTürkiye’nin son çeyrek yüzyılının büyüme muhasebesien_US
dc.title.alternativeTurkey’s growth accounting for last quarter of the centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDHüseyin Can Hacıbebekoğlu / 0000-0001-6910-1035en_US
dc.contributor.institutionauthorHacıbebekoğlu, Hüseyin Can
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.journalSosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record