Show simple item record

dc.contributor.authorHacıbebekoğlu, Hüseyin Can
dc.date.accessioned2021-01-25T07:04:50Z
dc.date.available2021-01-25T07:04:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationHacıbebekoğlu, H . (2019). Decisions of the Powerful Capitalists and Uncertainty: A Rational Expectation Approach . Journal of Economic Policy Researches , 6 (1) , 43-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/42747/515987en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1364
dc.description.abstractThis paper is about the relation between giant companies and uncertainty of the monetary rule. The uncertainty comes from the decisions of the giant capitalists which are holding huge amount of capital and their future expectation. Their expectations and decisions are important for the future because their revenues are almost a country’s GDP (Gross Domestic Product). Therefore, their revenues are big enough to affect economies. The main difference of the paper is the adding the decisions of the giant companies in a basic rational expectation model. Also, subject of the paper depends on Marxian monopolistic competition and surplus value theories. As a result, monetary authority is affecting the output, but unknown result so monetary rule is not efficient for stabilizing economy. New Classical Economy proposes the similar result. However, this paper explains why monetary policy is ineffective for stabilizing economy considering decisions of the giant capitalist.en_US
dc.description.abstractBüyük şirketlerin bugünün ekonomilerinde büyük etkileri vardır. Beklentileri ve kararları gelecek için önemlidir, çünkü neredeyse bir ülkenin GSYİH'sini (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) kazanırlar. Bu nedenle, karları ekonomileri etkileyecek kadar büyüktür. Bu şirketler ekonomiler için önemli birer belirleyiciler haline geliyorlar. Varsayımlarımıza göre, karlarını reel sektörlere yatırım yapma veya bankalara borç verme yoluyla kullanabilmektedirler. Ancak, bankacılık sisteminin iyi çalışmaması toplam tasarrufların toplam yatırımlara eşit olmamasına sebep oluyor. Bu nedenle, ekonomi eksik kapasiteyle çalışıyor olacaktır. Ayrıca, mevcut toplam talep yatırımları içermektedir Para otoritesinin para politikası ekonomiyi istikrara kavuşturmakta etkili değildir çünkü büyük şirketlerin beklentilerinin, kararlarının bilmemektedirler. Bu makale de bu varsayımlarımızı rasyonel beklenti modeli ile nasıl olduğunu gösteriyoruz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRational Expectationen_US
dc.subjectMuth Methoden_US
dc.subjectUncertaintyen_US
dc.subjectRasyonel Beklentileren_US
dc.subjectMuth Metoduen_US
dc.subjectBelirsizliken_US
dc.titleDecisions of the powerful capitalists and uncertainty: a rational expectation approachen_US
dc.title.alternativeGüçlü kapitalistlerin kararları ve belirsizlik: rasyonel beklentiler yaklaşımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDHüseyin Cam Hacıbebekoğlu / 0000-0001-6910-1035en_US
dc.contributor.institutionauthorHacıbebekoğlu, Hüseyin Can
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.journalDecisions of the Powerful Capitalists and Uncertainty: A Rational Expectation Approachen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record