Show simple item record

dc.contributor.authorDelicay, Sendag
dc.date.accessioned2021-01-25T07:05:15Z
dc.date.available2021-01-25T07:05:15Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationDelicay, S. (2020). Kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığında uygulanan farklı protokollerin hastalarda uyum, tolerans ve konfor düzeylerine etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. İstinye Üniversitesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1366
dc.descriptionTez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sennur KULA ŞAHİNen_US
dc.description.abstractBu çalışma hastalara kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığında uygulanan farklı protokollerin hastalarda uyum, tolerans ve konfor düzeyine etkisini karşılaştırmak amacı ile yapıldı. Adana ilinde bir üniversite hastanesinin endoskopi ünitesinde Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında polietilen glikol (PEG) (53) ve macrogol (53), sennoid+lavman (53) içeren üç farklı protokol 159 hastaya uygulandı. Veriler hastaların uyum, tolerans ve konfor düzeylerini sorgulayan "Kolonoskopi Veri Toplama Formu" ile toplandı. İstatiksel analizinde ki-kare, One-Way ANOVA, Kruskal Wallis, Post Hoc testleri kullanıldı. Protokol grubunda yer alan hastaların BKI (Beden Kitle İndeksi) dışında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sigara kullanımı, kronik hastalık, ilaç kullanımı, alerji durumlarının benzer olduğu bulundu (p>0,05). İşlem öncesi hastaların protokollere uyumunda sennoid+lavman protokolünün aç kalma ve sıvı alma durumları (p=0,045), hazırlık protokollerine uyum ve solüsyonu içme miktarının daha yüksek olduğu (p>0,05) belirlendi. Hastaların tolerans düzeyleri incelendiğinde sadece PEG protokolü uygulanan hastalarda bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk düzeyleri daha düşük olmakla birlikte anlamlı (p<0,05) bulundu. Bağırsak temizlemedeki etkinlikleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık (p>0,05) saptanmadı. İşlem sonrası hastaların konfor ve uyumları benzer olmakla birlikte sennoid+lavman protokolü uygulanan hastaların daha fazla yardım gereksim duydukları (p<0,05) bulundu. Çalışmada hastaların sennoid+lavman protokolüne daha iyi uyum sağlamalarına karşın tolerans ve konfor bakımından PEG protokolünün kısmi üstün olduğu bulundu.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to compare the effects of different protocols applied in bowel preparation before colonoscopy on compliance, tolerance and comfort levels in patients. Three different protocols including polyethylene glycol (53) and macrogol (53), sennoid + enema (53) were applied to 159 patients between March and July 2020 in the endoscopy unit of a university hospital in Adana. The data were collected using the "Colonoscopy Data Collection Form" questioning the patients' compliance, tolerance and comfort levels. The patients in the protocol group were found to have similar age, gender, educational status, smoking, chronic illness, drug use, and allergy except BMI (Body Mass Index) (p> 0.05). Before the procedure, it was determined that the sennoid + enema protocol fasting and fluid intake status (p = 0.045), compliance with the preparation protocols and the amount of drinking the solution were higher (p> 0.05). When the tolerance levels of the patients were examined, it was found that the nausea, vomiting, fatigue, and fatigue levels were found to be lower in patients who only underwent PEG protocol (p <0.05). When their efficiency in bowel cleansing was compared, no significant difference was found (p> 0.05). Although the comfort and compliance of the patients were similar after the procedure, it was found that the patients who underwent the sennoid + enema protocol needed more help (p <0.05). In the study, although the patients adapted better to the sennoid + enema protocol, it was found that the PEG protocol was partially superior in terms of tolerance and comforten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKolonoskopien_US
dc.subjectProtokolen_US
dc.subjectUyumen_US
dc.subjectToleransen_US
dc.subjectKonfor Düzeyien_US
dc.subjectColonoscopyen_US
dc.subjectProtocolen_US
dc.subjectComplianceen_US
dc.subjectToleranceen_US
dc.subjectComfort Levelen_US
dc.titleKolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığında uygulanan farklı protokollerin hastalarda uyum, tolerans ve konfor düzeylerine etkisinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the effects of different protocols applied in the intestine preparation before colonoscopy on adaptation, tolerance and comfort levels in patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record