Show simple item record

dc.contributor.authorGöcen, Ceren Ece
dc.date.accessioned2021-01-29T11:55:40Z
dc.date.available2021-01-29T11:55:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGöcen, C . (2018). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları . Econder International Academic Journal , 2 (2) , 313-333 . DOI: 10.35342/econder.451550en_US
dc.identifier.issn2602-3806
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35342/econder.451550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1386
dc.description.abstractKüreselleşen dünyada önemli bir yeri olan kalkınma seviyesinin göstergelerinden biri, mevcut işgücünün istihdamının sağlanıyor olmasıdır. Türkiye’de ve pek çok ülkede kadın ile erkeğin yasalar önünde eşitliği kabul görmüştür. Fakat işgücü içerisinde kadının istihdam edilmesi ve edilse dahi cinsiyetçi ayrımcılık gibi engellerle karşılaması söz konusudur. Türkiye’de bu engellerin ortaya çıkmasındaki temel etken, ataerkil toplum düzeni ve gelenekselleşmiş toplumsal cinsiyet rolleridir. Bu engelleri ekonomik, toplumsal, demografik ve politik faktörler şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Özellikle son yıllarda, kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerin ortadan kaldırılarak cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumdaki konumlarının iyileştirilmesine yönelik politikalar hız kazanmıştır. Bu politikalar ve çalışmalar genellikle uluslararası örgütlerin etkisiyle gerçekleşmektedir ve Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çabalamaktadır. Buna rağmen verilere bakıldığında, sorunun çözülemediği, kadının işgücüne katılmada ve istihdam edilmesinde hala cinsiyetçi ayrımla mücadele edildiği, çalışmaların veriminin yetersiz olduğu görülmektedien_US
dc.description.abstractOne of the indicators of the level of development, which has an important place in globalizing world, is the employment of existing labour force. In Turkey and many other countries women and men are recognized as equal in law. Even women are employed in the labor force and in their business life, they are faced with obstacles such as sexist discrimination. In Turkey, the main factor in the emergence of such obstacles, the patriarchal social order and traditional gender roles. These obstacles can be classified as economic, social, demographic and political factors. Especially in recent years, policies have been accelerated to lift gender equality and improve their position in the society by removing the obstacles to women's participation in the workforce. These policies and studies are usually effected by international structures. It is striving to fulfill its responsibility on Turkey. However, it seems that the problem is still not solved, that women are still struggling with sexist discrimination in joining and employing the workforce, and the efficiency of their work is inadequate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.35342/econder.451550en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectİşgücüen_US
dc.subjectKalkınmaen_US
dc.subjectCinsiyet Ayrımcılığıen_US
dc.subjectUluslararası Örgütleren_US
dc.subjectFemaleen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectLabour Forceen_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectGender Discriminationen_US
dc.subjectInternational Organizationsen_US
dc.titleTürkiye’de kadının işgücüne katılmadaki yeri ve uluslararası istihdam çabalarıen_US
dc.title.alternativeThe place of women's labor force participation in Turkey and international employment effortsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDCeren Ece Göcen / 0000-0001-8626-5808en_US
dc.contributor.institutionauthorGöcen, Ceren Ece
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage313en_US
dc.identifier.endpage333en_US
dc.relation.journalEconder Uluslararası Akademik Dergien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record