Show simple item record

dc.contributor.authorHacıbebekoğlu, Hüseyin Can
dc.date.accessioned2021-01-29T12:05:06Z
dc.date.available2021-01-29T12:05:06Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationHacıbebekoğlu, H . (2018). FİBONACCİ ALTIN ORANINA EKONOMİK BİR YAKLAŞIM . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 4 (2) , 82-122 . DOI: 10.29131/uiibd.458790en_US
dc.identifier.issn2149-5823
dc.identifier.issn2149-5823
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29131/uiibd.458790
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1389
dc.description.abstractBu çalışmada Fibonacci altın oranın ekonomi için ne ifade edebileceği açıklanmıştır. İlk olarak Fibonacci serisinin ne olduğu ve hangi bilimlerde nasıl kullanıldığı anlatılmış daha sonra iktisat biliminde nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır. Bunun için Solow ekonomik büyüme modelinin altın oranı ile kıyas yapılmıştır. Bu kıyası ise milli gelir muhasebesinden yola çıkılarak basit Keynes harcama denklemi kullanılmıştır. Böylece milli gelirin ne kadarının tüketime ne kadarının tasarrufa ayrılması gerektiği Fibonacci altın oranıyla belirlenmiştir. Bu mukayeseyi yapmak için Solow büyüme modeli altın oranı matematiksel olarak açıklanarak Fibonacci altın oranına olan benzerliği anlatılmıştır. Bu benzerlik ise Solow modelinin ekonmometrik analizi ile Fibonacci oranına yakınsadığı ispatlanmıştır. Ekonometrik analiz 22 OECD ülkesinin verileri kullanılarak panel veri yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak Fibonacci altın oranının diğer bilimlerde olduğu gibi sosyal bir bilim olan iktisatta da bir yer edinebileceği vurgulanmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study, it is explained what the Fibonacci gold ratio can mean for the economy. Firstly, what is the Fibonacci series and how it is used in science is explained. Then how to use it in economics. For this, the economic growth model of Solow is compared with Fibonacci. This coastline is based on simple income accounting and simple Keynes expenditure equation is used. Thus, how much of national income should be allocated between consumption and saving is determined by Fibonacci gold ratio. To do this, the Solow growth model's gold ratio is mathematically explained to describe the similarity to the Fibonacci gold ratio. This similarity proves via econometric analysis that the Solow model converges to Fibonacci ratio. Econometric analysis was analyzed by panel data method using data from 22 OECD countries. As a result, it is emphasized that Fibonacci gold ratio can be a place in economics which is a social science as in other sciences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.29131/uiibd.458790en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFibonacci Altın Oranıen_US
dc.subjectSolow Altın Oranıen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectGold Ratioen_US
dc.subjectSolow Gold Ratioen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleFibonacci altın oranına ekonomik bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeAn economic approach to fibonacci gold ratioen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDHüseyin Can Hacıbebekoğlu / 0000-0001-6910-1035en_US
dc.contributor.institutionauthorHacıbebekoğlu, Hüseyin Can
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage82en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record