Show simple item record

dc.contributor.authorZaimovic, Nerma
dc.date.accessioned2021-02-02T10:59:22Z
dc.date.available2021-02-02T10:59:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationZai̇movi̇c, N . (2020). Bosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde Bulunan Osmanlı Türkçesi İle Yazılmış Tıp Eserleri Üzerine Değerlendirme . Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 146-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkolojiarastirmalari/issue/52618/674247en_US
dc.identifier.issn2717-6576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1405
dc.description.abstractBosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan ve Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 1537 yılında yaptırılan, Balkanlar’daki en eski kütüphane olarak bilinen Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde 50000’i aşkın eser bulunmaktadır. Burada Arapça, Türkçe, Farsça ve Boşnakça eserlerin yanında diğer dillerde yazılan eserler de yer almaktadır. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesindeki kitapların bir kısmı özellikle (1992-1995) Bosna Savaşının yıkıcı etkileri olmak üzere çeşitli dönemlerde ciddi zarar görmüştür. Buna görmüş olmasına rağmen kütüphane bünyesinde İslami ilimler, edebiyat, dil, felsefe, tarih, tıp, mantık, matematik, astronomi gibi içeriklere sahip çok sayıda eser vardır. Bu çalışmanın amacı değerli bir hazine olarak Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde bulunan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tıp metinlerini tanıtmak ve bu eserlerin muhtevasını ortaya koymaktır. Bu amaçla kütüphanede bulunan yaklaşık 50 adet tıp eserine ulaşılmıştır. Bu eserlerin bazı nüshaları Süleymaniye başta olmak üzere dünyanın önde gelen kütüphanelerinde bulunmakta bazıları ise tek nüsha olarak Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde yer almaktadır. Bu makalede, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde bulunan ve Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tıp eserlerin dökümü yapılacak, eserlerin künye ve muhtevaları ortaya koyulacaktır. Bu suretle bu metinler farklı disiplinden araştırmacıların dikkatine sunulacaktır.en_US
dc.description.abstractLocated in Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, Gazi Husrev Bey library, known as the oldest library in the Balkans, was built in 1537 by Gazi Husrev Bey. In addition to Arabic, Turkish, Persian and Bosnian works, there are also works written in other languages. Although some of the books in Gazi Husrev Bey Library have been threatened for years, it has been damaged in various periods, especially during the devastating effects of the Bosnian War (1992-1995). Nevertheless, there are many works in the library that contain content such as Islamic sciences, literature, language, philosophy, history, medicine, logic, mathematics and astronomy. The aim of this study is to introduce medical texts written in Ottoman Turkish in Gazi Husrev Bey Library as a valuable treasure and to reveal the contents of these works. For this purpose, approximately 50 medical works in the library were accessed. Some copies of these works are in the leading libraries of the world, especially in Istanbul, and some of them are in the Gazi Husrev Bey Library as a single copy. In this paper, medical works written in Ottoman Turkish in Gazi Husrev Bey Library will be analyzed and their contents and influence revealed. In this way, these texts will be brought to the attention of researchers from different disciplinesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBosna Herseken_US
dc.subjectGazi Hüsrev Bey Kütüphanesien_US
dc.subjectTıp metinlerien_US
dc.subjectOsmanlı Türkçesien_US
dc.subjectBosnia and Herzegovinaen_US
dc.subjectGazi Husrev Bey Libraryen_US
dc.subjectMedical Textsen_US
dc.subjectOttoman Turkishen_US
dc.titleBosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde bulunan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tıp eserleri üzerine değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Ottoman Turkish medicine in the Gazi Hüsrev Bey Library in Bosniaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3592-4994en_US
dc.contributor.institutionauthorZaimovic, Nerma
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.journalEvaluation of the Ottoman Turkish medicine in the Gazi Hüsrev Bey Library in Bosniaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record