Now showing items 1-1 of 1

    • Özbekçe hâl eklerinin fiillere bağlanma durumları 

      Cimen, Feyzi (2018)
      Öz:Bu makalede Özbekçedeki hâl eklerinin fiillere bağlanma durumu incelenmiştir. Fiile bağlanacak hâl eklerinin hangi şartlara/özelliklere göre fiillere bağlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hâl ekleri isim ve fiiller ...