Show simple item record

dc.contributor.authorCelik, Yeter
dc.contributor.authorSahin, Selen
dc.date.accessioned2021-02-12T08:08:47Z
dc.date.available2021-02-12T08:08:47Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇeli̇k, Y , Şahi̇n, S . (2021). Endokrin Bozucu Bir Kimyasal Olan Bisfenol A’nın Sağlık Üzerine Etkileri . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 29 (6) , 439-445 . DOI: 10.17942/sted.771150en_US
dc.identifier.issn1300-0853
dc.identifier.issn2148-5348
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17942/sted.771150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1453
dc.description.abstractEndokrin bozucu kimyasallar, organizmada bakım, homeostasis, düzenleme ve gelişme işlemlerinden sorumlu hormonların üretimi, salınımı, taşınması, metabolizması, eliminasyonu veya aktivitesini etkileyerek endokrin sistemin fonksiyonunu değiştiren ekzojen maddelerdir. Bisfenol A, 1940’lardan itibaren polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçinelerin bileşiminde geniş ölçüde kullanılan ve en çok bilinen endokrin bozucudur. Bisfenol A’nın insan östrojen reseptörüne bağlandığı ve aktive ettiği bildirilmiş; bunun sonucunda Bisfenol A sentetik östrojen olarak rapor edilmiştir. Bisfenol A, gıda paketlemede, yiyeceklere teması olan materyallerde, kozmetiklerde, oyuncaklarda, çantalarda, ayakkabılarda, ilaçlarda, medikal malzemelerde ve yapı malzemeleri gibi birçok alanda yaygın olarak bulunabilmektedir. İnsanlarda Bisfenol A maruziyeti temel olarak diyet (yiyecek veya yiyecek ile temas eden malzemeler) ve su aracılığı ile oluşur. Çalışmalar insan idrarında, sütünde, kanda ve tükürükte düşük dozlarda Bisfenol A olduğunu göstermiştir. Bisfenol A’ya maruziyetin bu kadar fazla olması sağlık üzerine etkilerinin incelenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle bu yazıda Bisfenol A’ya maruz kalma sonucu oluşabilecek potansiyel riskler tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractEndocrine disrupting chemicals are exogenous elements that change the functioning of the endocrine system by affecting the production, secretion, transfer, metabolism, elimination or activity of hormones that ensure maintenance, homeostasis, regulation and development in an organism. Bisphenol A is the most widely known endocrine disrupter which is widely used in compounds of polycarbonate plastics and epoxy resins since 1940s. It is found that Bisphenol A can bind and activate human oestrogen receptor and it is thus reported as synthetic oestrogen. Bisphenol A widely exists in food packing, materials in touch with food items, cosmetics, toys, handbags, shoes, drugs, medical and building materials. Human exposure to Bisphenol A takes place basically through diet (food or items that are in touch with food) and water. Studies show that Bisphenol A exists in small doses in human urine, milk, blood and saliva. This wide exposure to Bisphenol A makes it necessary to study its effects on health. The article thus discusses potential risks that may arise from exposure to Bisphenol A.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.17942/sted.771150en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBisfenol Aen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectEndokrin Bozucu Kimyasallaren_US
dc.subjectBisphenol Aen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectEndocrine Disrupting Chemicalsen_US
dc.titleEndokrin bozucu bir kimyasal olan Bisfenol A’nın sağlık üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeHealth effects of Bisphenol A as an endocrine disrupting chemicalen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1341-6024en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5248-8528en_US
dc.contributor.institutionauthorCelik, Yeter
dc.contributor.institutionauthorSahin, Selen
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage439en_US
dc.identifier.endpage445en_US
dc.relation.journalSTED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record