Show simple item record

dc.contributor.authorAkguner, Zeynep Puren
dc.date.accessioned2021-02-15T11:15:44Z
dc.date.available2021-02-15T11:15:44Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationAkguner, Z. P. (2021). Kök hücre yüklü ipek fibroin-temelli nanohibrit kemik dokuiskelelerinin geliştirilmesi. İstinye Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1462
dc.descriptionTez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRKen_US
dc.description.abstractTez çalışması kapsamında, farklı oranlarda çift katmanlı hidroksit bileşikleri (LDH) içeren bir seri jelatin-metakrilat (JelMA)/ İpek fibroin (J/IF LDH) doku iskeleleri hazırlanmış, LDH nanopartiküllerinin fiziksel, kimyasal, mekaniksel ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri ve kemik doku mühendisliğinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mg-Al LDH nanopartikülleri hidrotermal metot kullanılarak sentezlenmiş, FTIR, XRD, ICP-MS, TEM, partikül boyu ve zeta potansiyeli analizleri ile karakterize edilmiştir. Mg-Al LDH nanopartiküllerinin sitotoksisitesi Wharton jeli mezenkimal kök hücreleri (WJMKH) kullanılarak MTT testi ile belirlenmiştir. J/IF LDH doku iskeleleri, fotobaşlatıcı varlığında UV ışığı altında mikro-kalıplama tekniği ile hazırlanmıştır. Yapıları FTIR ve SEM analizi, şişme, degredasyon ve mekaniksel dayanım testleri ile karakterize edilmiştir. WJMKH hücrelerinin doku iskeleleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi için WJMKH hücreleri J/IF LDH doku iskelerinin üzerine ekilmiş, yapışma ve çoğalma davranışları incelenmiştir. Takiben doku iskelelerine enkapsüle edien WJMKH hücrelerinin canlılığı, çoğalma hızları ve morfolojileri Live/Dead, PrestoBlue, DAPI/Actin analizleri ile incelenmiştir. Geliştirilen doku iskelelerinin osteojenik farklılaştırma kapasiteleri; Alkalen Fosfataz, Biçinkoninik asit, Alizarin Red S, Hematoksilen & Eosin, Masson Trikrom ve immünfloresan boyamaları ve SEM analizleri ile değerlendirilmiştir. Tüm sonuçlar, geliştirilen Mg-Al LDH nanopartikül katkılı JelMA/IF temelli nanohibrit doku iskelelerinin kemik doku mühendisliği uygulamaları için yapay kemik üretiminde kullanılabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of the thesis study, a series of gelatin-methacrylate (JelMA)/ Silk fibroin (J/IF LDH) tissue scaffolds containing layered double hydroxide compounds (LDH) in different proportions were prepared, the effects of LDH nanoparticles on physical, chemical, mechanical and biological properties and their usability in bone tissue engineering were investigated. Mg-Al LDH nanoparticles were synthesized using hydrothermal method and characterized by FTIR, XRD, ICP-MS, TEM, particle size and zeta potential analyzes. Cytotoxicity of Mg-Al LDH nanoparticles was determined by MTT assay using Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells (WJ-MSCs). J/IF LDH tissue scaffolds were prepared by micro-molding technique under UV light in the presence of the photoinitiator. Their structures have been characterized by FTIR and SEM analysis, swelling, degradation and mechanical strength tests. In order to examine the interaction of WJ-MSCs with tissue scaffolds, WJ-MSCs were seeded on J/IF LDH tissue scaffolds, and their adhesion and proliferation behaviors were examined. Subsequently, viability, proliferation rate and morphology of WJ-MSCs- laden tissue scaffolds were examined by Live/Dead, PrestoBlue, DAPI/Actin analyzes. Osteogenic differentiation abilities of the developed tissue scaffolds were evaluated by Alkaline Phosphatase, Bicinchoninic acid, Alizarin Red S, Hematoxylin & Eosin, Masson’s Trichrome and immunofluorescence staining and SEM analyzes. All results showed that the developed JelMA/IF- based nanohybrid tissue scaffolds containing Mg-Al LDH nanoparticles can be used in the production of artificial bone for bone tissue engineering applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKemik Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectİpek Fibroinen_US
dc.subjectJelMAen_US
dc.subjectLDH Nanopartiküllerien_US
dc.subjectWharton Jeli Mezenkimal Kök Hücrelerien_US
dc.subjectBone Tissue Engineeringen_US
dc.subjectSilk Fibroinen_US
dc.subjectLDH Nanoparticlesen_US
dc.subjectWharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cellsen_US
dc.titleKök hücre yüklü ipek fibroin-temelli nanohibrit kemik dokuiskelelerinin geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of stem cell loaded silk fibroin-basednanohybrid bone tissue engineered scaffoldsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record