Show simple item record

dc.contributor.authorErtugrul, Melik
dc.date.accessioned2021-05-11T10:33:12Z
dc.date.available2021-05-11T10:33:12Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationErtuğrul, M. (2021). Finansal Stresin Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisine Etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23(1), 22-47. https://doi.org/10.31460/mbdd.723794en_US
dc.identifier.issn1302-258X
dc.identifier.issn2564-7164
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31460/mbdd.723794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1732
dc.description.abstractÇalışmamızda Ohlson’un O-Skoru Yöntemi ile hesaplanan finansal stresin, defter değerinin ve kazançların değer ilişkisine etkileri Borsa İstanbul’a 2009-2018 arasında kote olan firmalara ilişkin bir örneklem ile analiz edilmektedir. Fiyat Modelinin modifiye edilmiş versiyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar, finansal stres arttıkça kazançların değerleme etkinliğinin azaldığını ve finansal stresin defter değerinin değerleme etkinliği üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle finansal stres kazançların değer ilişkisini negatif yönde etkilemekte iken defter değerinin değer ilişkisini değiştirmemektedir. Kazançlara ilişkin sonuç, finansal stres arttıkça gelir tablosunun değerlemedeki etkinliğinin azalması beklentisini doğrular mahiyettedir. Defter değerine ilişkin sonuç ise defter değerinin tasfiye değeri olarak değerlemede kullanılmadığına işaret etmekte ve defter değerinin kaynakların net değerini ölçemediği şeklinde yorumlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractOur study analyses the impact of financial stress measured by Ohlson’s O-Score on the value relevance of earnings and book value of equity by employing a sample of listed firms on Borsa Istanbul between 2009 and 2018. Outcomes obtained by using a modified Price Model reveal that the valuation effectiveness of earnings decreases while that of book value of equity remains unchanged as financial stress decreases. In other words, the value relevance of earnings is moderated or negatively influenced as financial stress decreases and the value relevance of book value of equity is independent of financial stress. The former confirms the expectation of the decreased role of the income statement in valuation as financial stress decreases. The latter indicates that book value of equity does not serve a proxy for liquidation and it is interpreted as the inability of book value of equity to measure the net value of resources.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.31460/mbdd.723794en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Stresen_US
dc.subjectOhlsonen_US
dc.subjectO-Skoruen_US
dc.subjectDeğer İlişkisien_US
dc.subjectFinancial Stressen_US
dc.subjectOhlsonen_US
dc.subjectO-Scoreen_US
dc.subjectValue Relevanceen_US
dc.titleFinansal stresin muhasebe verilerinin değer ilişkisine etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of financial stress on the value relevance of accounting informationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2068-2080en_US
dc.contributor.institutionauthorErtugrul, Melik
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record