Show simple item record

dc.contributor.authorKahraman, Omer Ersin
dc.date.accessioned2021-06-22T07:41:16Z
dc.date.available2021-06-22T07:41:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKahraman, Ö . (2019). The Chinese Miracle and Its Retrogression: Why could China not have pursued her technological ingenuity? . İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (1) , 113-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johass/issue/45351/56136en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1812
dc.description.abstractAncient China achieved a very rapid technological progress and introduced many new techniques and instruments which fundamentally changed the world history. Despite that progress period, the technological pace of China was abruptly halted just after the fall of the Song dynasty. This situation raised the question why China could not pursue its development and become the first industrial nation. Within a comparative perspective which puts the West in the center, that failure was explained by several authors as a result of the unique cultural properties of the Chinese people. However, introduction of diversities of the Chinese culture as the reason of retrogression would not be coherent with the course of history as the Chinese people achieved those technological advancements with the same culture. The paper introduces an historical investigation for the retrogression of China after fourteenth century through employing parallelism between the Chinese technological progress and urbanization at the core of the elucidation.en_US
dc.description.abstractAntik Çin, hızlı bir teknolojik gelişme yaşayarak insanlığa dünya tarihini değiştiren çok sayıda yeni teknik ve araç sunmuştur. Çin’in hızlı teknolojik gelişme dönemi Sung hanedanının düşüşü ile ani bir şekilde durmuştur. Bu durum Çin’in neden gelişmesine devam edemediği ve ilk sanayi ulusu haline gelemediği sorularını beraberinde getirmiştir. Batıyı merkeze koyan bir karşılaştırma bakışı ile bu sorun bazı yazarlar tarafından Çin halkının kültürel özellikleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak Çin kültürünün farklılıklarını gerilemenin nedeni olarak sunmak Çin’in hızlı gelişmeyi de aynı kültür içinde başardığı düşünülecek olursa tutarlı olmayacaktır. Bu makale, Çin’in 14. Yüzyıl sonrası gerilemesini Çin’in teknolojik gelişimi ve şehirleşmesi arasındaki paralelliği açıklamanın merkezine koyan bir tarihsel araştırma sunmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChinaen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectÇinen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectŞehirleşmeen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleThe chinese miracle and its retrogression: why could china not have pursued her technological ingenuity?en_US
dc.title.alternativeÇin mucizesi ve gerilemesi: neden çin teknolojik yaratıcılığını sürdüremedi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3744-5965en_US
dc.contributor.institutionauthorKahraman, Omer Ersin
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.journalİnsan ve Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record